تاریخ انتشار خبر: 29 تير 1392 - ساعت 11:39:06
مجموعه داستانهایی به نام تخران

مجموعه داستانهایی به نام تخران

"تخران" مجموعه ای با چهارده داستان که هیچ کدام شان در ظاهر شبیه دیگری نیست. اسطیری در این مجموعه گویی سعی می کند هرآنچه را که از جهان داستان آموخته به نمایش درآورد.

"تخران"

مجیداسطیری

نشرشهرستان ادب

"تخران" را شاید بتوان حاصل یک دهه داستان نویسی اسطیری دانست. مجموعه ای با چهارده داستان که هیچ کدام شان در ظاهر شبیه دیگری نیست. اسطیری در این مجموعه گویی سعی می کند هرآنچه را که از جهان داستان آموخته به نمایش درآورد. همه روایت ها را می آزماید. گاهی راویش اول شخص است، گاه دوم شخص و گاهی هم سوم شخص. گاهی از نوشتار به در می آید و زبان محاوره را می آزماید. حتی در سبک ها هم خودی نشان می دهد و در داستان “ میگوئل ! آه، آه، میگوئل” سورئال می شود.

اما آنچه را که به اتفاق می شود بر آن اشارت نمود حس روان شناختی و روان شناسانه قلم مجید اسطیری است که در اغلب داستان ها به مخاطب منتقل می شود. به طور مثال مردی که در داستان "ساحل، مزدا، مرگ، سکوت" می خواهد کودک خود را در دریا غرق کند. دکتر روان شناسی که انگار سادیسم دارد و کودکش را به عمد در پارک رها می کند تا از دور میزان ترس و هراس او را بیازماید و به دریافتی روان شناسانه برسد(ژان پیاژه بی ژان پیاژه). دختری که قصد دارد از ساختمانی بلند خود را پایین بیاندازد و این اتفاق اهالی مدرسه را به خود مشغول کرده و موجب شکل گرفتن تفکرات قابل تأمل راوی (دانش آموز) می شود(آن پاییز شدید). میل به خود کشی دختری که معتاد است و در خانه سبز زنان گیر افتاده است(خدا کند تو هیچ خواب خوبی نبینی!).

البته داستان هایی چون "عقب"‌، " غول سرخ شش طبقه" و " درخانه سیاه من بمان" نیز به مسایلی چون عقب ماندگی ذهنی، جزام و شرح درگیری های پدر و مادرها با فرزندان خاص خود می پردازد. "صفر چهار" که درباره زندگی شهید برونسی است و البته تخران که فضایی معنوی دارد را باید از این فضای کلی یاد شده جدا ساخت. مجید اسطیری در این مجموعه، آشکارا به تم روان شناسی و موضوع کودکان علاقه مند است. او قلم توانایی دارد و بیشترین توانایی اش در انتقال اندیشه هایی است که در پس داستان هایش نهفته لیک تلنگری شدید می زند به مخاطبی که شاید در انتهای هر داستان غافل گیر می شود. شاید گزاف نباشد اگر بگوییم "تخران"؛ نوید بخش ظهور داستان نویسی از نوعی دیگر است.

 

(یادداشت از میرشمس الدین فلاح هاشمی)

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]