تاریخ انتشار خبر: 07 مرداد 1392 - ساعت 02:41:35
خاطرات زندگی صبحی

خاطرات زندگی صبحی

این کتاب اگرچه به ظاهر خاطرات زندگی صبحی است ولی در واقع حقایق ارزشمند و جالبی درباره تاریخ بهایی گری و فساد داخلی رهبران این دار و دسته ی سیاسی است. این کناب برای شناخت ماهیت بهائیت کمک فراوانی می کند و اسرار جالبی را برای نخستین بار فاش می کند.

کتابی که خواندن آن در میان بهائیان ممنوع است
فضل الله صبحی مهتدی فرزند محمد حسن مهتدی از بهائیان معروف کاشان بود. او سالیان سال به آسیای میانه و اغلب نقاط ایران سفر کرده و در این مسافرت ها پیوسته مبلغ با هوش بهائیان بوده است.

صبحی بعد از جنگ جهانی اول برای زیارت عبدالبهاء به حیفا رفت و در آنجا مقرب درگاه شد و سال ها کاتب عبدالبها بود. او ۱۲ سال در نزد عبدالبها بود و پس از آنکه خدمات شایان توجهی به این فرقه نمود به ایران اعزام شد. در این مرحله و با توجه به عملکرد رهبری بهائیگری که خود وی شاهد آن بود تحولی شگرف در باورها و عقاید او پدید آمد. بیان این تغییرات روحی آن هم توسط صبحی که یکی از مبلغان برجسته بهائیت بود باعث شد که وی از طرف بهائیان تکفیر و تفسیق شود. بهائیان او را میان خود طرد کردند. دایره فشار فرقه بر صبحی به حدی بود که پدر صبحی نیز وی را از خود طرد کرد.
صبحی سال ها سکوت کرد تا شاید ماجرا فراموش شود ولی بهائیان دست از آزار و اذیت او برنداشتند. وی در این سال های سخت با تنگدستی و عسرت مالی فراوان مواجه بود تا آنکه به عنوان آموزگار استخدام شد و سپس به کار در اداره ی انتشارات و رادیو پرداخت. صبحی به علت فشار های فراوان وارد آمده بر وی تصمیم گرفت خاطرات زندگی خود را بنویسد.

دلایل جذابیت کتاب:
۱-این کتاب اگرچه به ظاهر خاطرات زندگی صبحی است ولی در واقع حقایق ارزشمند و جالبی درباره تاریخ بهایی گری و فساد داخلی رهبران این دار و دسته ی سیاسی است. این کناب برای شناخت ماهیت بهائیت کمک فراوانی می کند و اسرار جالبی را برای نخستین بار فاش می کند.
۲-نویسنده ی کتاب درویشی وارسته است و حب و بغض شخصی و خصوصی با بهائیگری و مبلغین آن ندارد، بلکه از سر دلسوزی و برای ارشاد جوانان و نجات گمراهان این کتاب را نوشته است.

این کتاب در سال ۱۳۱۲ یعنی حدود ۸۰ سال پیش نوشته شده است. بیشتر مباحث کتاب تاریخی است و وقایع تاریخی ۸۰ سال پیش فرقه بهائیت را روایت می کند. به همین خاطر در شناخت وضعیت کنونی بهائیت و فعالیت های آنان در مواجه با انقلاب اسلامی راهگشا نیست. و باید برای پی بردن به این موضوع به کتاب های دیگری مراجعه کرد.
۳-مقدمه استاد سید هادی خسروشاهی بر این کتاب بسیار جالب و خواندنی است. استاد خسروشاهی علت تلاش های خود را جهت تجدید چاپ این کتاب این گونه بیان می کند:

«در این اواخر در تلویزیون های ماهواره ای لوس آنجلس دیدم که برنامه هایی تحت عنوان دین بهائی توسط عناصری که فارسی صحبت می کردند در تبلیغ افکاراین فرقه پخش می گردد و از سوی دیگر طبق اطلاعات به دست آمده فعالیت زیر زمینی این فرقه در ایران هم مجددا از نو آغاز شده و درجمهوری آذربایجان نیز به فعالیت علنی پرداخته و در عراق پس از اشغال توسط آمریکایی ها کتاب های بهائیگری توزیع می شود. به فکرم رسید این کتاب مجددا چاپ شود تا اهل خرد با مطالعه ی آن پی به ماهیت این فرقه ببرند و بدانند که چرا غرب استعمارگر و در راس آن ها آمریکا، به نشر افکار بهائیگری در بلاد اسلامی علاقه مند هستند.»

 نوشته سده توسط محسن داوودآبادی(برگرفته از سایت متن)

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]