تاریخ انتشار خبر: 28 مرداد 1392 - ساعت 06:55:27
پاسخ به شبهات کلامی-خداشناسی

پاسخ به شبهات کلامی-خداشناسی

کتاب پاسخ به شبهات دینی نوشته شده توسط حجت الاسلام محمد حسن قدردان ملکی است. این جلد به نقل و نقد شبهه های متعدد در عرصه خداشناسی و توحید اختصاص دارد.

عقل با ارزش‌ترین نیرویی است که خداوند در وجود انسان قرار داده است.به طوری که در آیات و روایات از آن به عنوان پیامبر باطنی یاد می‌کنند. و همین نعمت الهی وجه تمایز انسان از حیوان به شمار می آید که انسان با استفاده از این چراغ راه می تواند به قله های رفیع سعادت رهسپار شود. اما در این بین موانع بسیاری وجود دارد   که از مهم ترین آن ها ایجاد شبهات و چالش های فکری برای انسان است.

با نگاهی گذارا به تاریخ زندگی بشر و همچنین تاریخ ادیان الهی به این نکته پی می بریم که در طول تاریخ انسان همیشه با این مانع مواجه بوده است این موانع از دو حالت نیز خارج نبوده است. یا طبیعی و حاصل تفکر انسان و برخی نیز حاصل القائات دشمنان دین و همچنین الحادیون و مخالفان ادیان الهی بوده است. و چه بسا بوده اند کسانیکه اسیر این شبهات شده و چون نتوانستند بدان پاسخ بدهند و شبهات را برای خود رفع کنند و به یقین برسند از مسیر بازمانده و دچار مشکلات عدیده ای شده اند و خواه یا ناخواه گمراهی را انتخاب کرده اند. دفاع عقلانی در قبال شبهه ها و پرسش ها و تبیین و توضیح مبانی مکاتب الهی در وهله برعهده اولیا الهی است.

از این رو به فرمایش امام علی(ع) یکی از وظایف پیامبران تحلیل و نقد شبهات است. اما امروزه این وظیفه همگانی شده است و هر یک از ما مسلمانان در دنیایی از آن به عنوان عصر ارتباطات یاد می شود وظیفه داریم تا با حفظ کیان فکری و فرهنگی اسلام در مقابل شبهات ایستاده و به هم کیشان خود که اسیر گرداب شبهه می شوند کمک کنیم. امام صادق(ع) در سخنی فرمود: «دانشمندان پیروان ما همانند مرزدارانی هستند که در برابر ابلیس و لشگرهایش صف کشیده اند، و از یورش آنها به افرادی از شیعیان ما که قدرت دفاع از خود ندارند جلوگیری می کنند، و نیز از تسلّط ابلیس و پیروان ناصبی او، بر آنها جلوگیری می نمایند. آگاه باشید ارزش آن دانشمندان شیعه ای که چنین خود را در معرض دفاع قرار داده اند، هزار هزار (یعنی یک میلیون) بار بالاتر از سپاهیانی است که در برابر هجوم دشمنان اسلام از کفّار روم و ترک و خزر، پیکار می نمایند، زیرا دانشمندان، نگهبانان عقاید و فرهنگ اسلام، و مدافع دین دوستان ما هستند، در حالی که مجاهدان حافظ مرزهای زمینی می باشند.»

شاید برای برخی این سوال مطرح گردد که چه ضرورتی برای بحث از وجود خدا وجود دارد؟ و چرا نیاز به اثبات وجود مبدا و خدا داریم؟

اما شبهاتی که از ابتدا ظهور ادیان الهی وجود داشته و اینک با شکل و شمایلی نو از طریق برخی ملحدان ذکر می شود خود دلیلی موجه برای این نیاز و ضرورت بحث پیرامون آن است. گرچه سرشت خود انسان نیز تمایل دارد که حلقه های مجهول و ناشناخته دربرابر خود را کشف و بازگشایی نماید.

آنچه که در کتاب پاسخ به شبهات دینی نوشته شده توسط حجت الاسلام محمد حسن قدردان ملکی پیش روی خواننده قرار دارد دفتر اول از پنج دفتر مربوط به تحلیل و نقد شبهات کلامی است. این جلد به نقل و نقد شبهه های متعدد در عرصه خداشناسی و توحید اختصاص دارد. رویکرد نویسنده گرچه نقد شبهات است اما نقد شبهات بدون ارائه و اثبات اصل موضوع یعنی وجود خدا و توحید میسر نیست، لذا به صورت اجمال و ساده نخست براهین خداشناسی و توحید به منصه اثبات می رسد، آنگاه در ذیل هر برهان شبهات آن نیز مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

شماره شبهه هایی که در این کتاب موجود است 90 شبهه می باشد

فصل اول کتاب به مباحث مربوط به خداشناسی اختصاص دارد که در غالب امکان شناخت خدا، و انواع براهین خدا تبیین می شود.

در فصل دوم به براهین خداشناسی و شبهات مربوط به آن می پردازد. از جمله شبهات ذکر شده این قسمت شبهه هیوم که به اختصاص علیت به عالم طبیعت پرداخته مربوط است. و یا می توان به شبهه آیا خدا فلسفه خدای ادیان نیز هست؟ ذکر کرد.

در فصل سوم به نقد شبهات پیرامون اصل وجود خدا پرداخته شده است. انحصار وجود به وجود مادی، انحصار اثبات وجود و شناخت به حس، نقصان معرفت بشری و... شبهاتی است که در این قسمت بدان ها پرداخته شده و پاسخ داده شده است.

اعتقاد به خدا محور و مولفه اساسی ادیان به شمار می آید. در دین پژوهشی از این اصل به اصل توحید تعبیر می شود که بیان اقسام آن و نقد شبهات پیرامون براهین موجود در این اصل از مطالبی است که در فصل چهارم بدان اشاره شده است.

فصل پنجم نیز به بحث پیرامون صفات خدا و پاسخ گویی به شبهات ناظر به صفات او اختصاص یافته است.

پاسخ به شبهات کلامی-خداشناسی

محمد حسین قدردان قراملکی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

معرفی شده توسط سیامک شادکام

----------------------------------------------------

رویکرد کتاب حاضر هر چند نقد شبهات است اما نقد شبهات بدون ارائه و اثبات اصل موضوع یعنی وجود خداوند و توحید میسور نیست، لذا به صورت اجمال و ساده نخست براهین خداشناسی و توحید به منصه اثبات می رسد، آنگاه در ذیل هر برهان شبهه های آن نیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. خواننده با مطالعه این کتاب با دلایل خداشناسی، اصل توحید و هم چنین صفات خدا با بیان کوتاه و به صورت مستدل و مبرهن و در عین حال ساده آشنا می شود؛ همچنین به سستی شبهات و پرسشهایی که در این مقوله در سده های گذشته و معاصر مطرح بوده که امروزه از طرق گوناگون مثل اینترنت، ماهواره، کتاب و جزوه شنیده می شود پی می برد.شماره شبهه هایی که در این تحقیق درباب خداشناسی مطرح شده به عدد نود می رسد. دفتر اول به مبحث خداشناسی اختصاص دارد که در فصل اول به عنوان کلیات، نکاتی به صورت مقدمه تبیین می شود. فصل دوم به براهین خداشناسی می پردازد که بعد از تبیین مختصر اصل برهان، شبهات ناظر بر این دلیل نقل  و نقد می شود. 
فصل سوم به نقد شبهات کلی و عمومی و همچنین پاسخ پرسشهایی در باب اصل وجود خدا و چگونگی آن اختصاص پیدا کرده است. فصل چهارم بحث یکتاپرستی را تعقیب می کند که در آن بعد از تبیین توحید و اقسام آن و همچنین دلایل توحید، شبهات مختلف ناظر بر آن مورد تحلیل و نقد قرار می گیرد.
فصل پنجم حاوی بحث صفات خدا و نقد شبهات آن است که در آن بعد از تبیین بحث صفات و اسمای خداوند، شبهات ناظر به صفات در ذیل شش عنوان نقد و نقد می شود.  

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]