تاریخ انتشار خبر: 28 مرداد 1392 - ساعت 07:02:48
پاسخ به شبهات کلامی-دین و نبوت

پاسخ به شبهات کلامی-دین و نبوت

حجت الاسلام محمد حسن قدردان ملکی در مجموعه چند جلدی به پاسخ گویی پیرامون شبهات کلامی پرداخته که مطالعه آن در شرایطی که دشمنان سعی بر گمراه سازی و تزلزل اعتقادات مسلمانان دارند لازم و ضروری به نظر می رسد.

عده‌ای این شبهه را القا می کنند که انسان های اولیه از روی جهل و نا آگاهی پیرامون راز و رمز حوادث جهان،  به خدا و یا خدایان سوق پیدا کرده اند و از این منظر دین را اختراع کرده اند. عده ای تعارض بین عقل و آموزه های دینی را مطرح کرده و معتقدند که عقل برخی از آموزه های دینی را بر نمی تابد و به اصطلاح بین دین و عقل تعارض وجود دارد. از مهم ترین کسانیکه در سده های پیشین به این دیدگاه معتقد بوده اند ابوالعلا معری بوده که در شعر معروف خود می گوید:

اثنان اهل الارض ذو عقل بلا                دین و آخر دین لا عقل له

«اهل زمین دو دسته اند، صاحب عقل و خرد، بی دین یا دین دار بدون عقل»

جدای همه این ها در ارتباط با دین و اخلاق نیز عده ای مانند کانت، فیلسوف معروف غرب که اخلاق و دین را دو موضوع متفاوت می نگریست . مدعی بود که بشر می تواند کاملا انسان اخلاق گرا باشد و در تبیین و اثبات اصول ارزشی و اخلاقی، به دین و وجود خدا نیازی نیست. و یا یکی دیگر از شبهات مخالفان این است که انسان مومن- به خصوص مسلمان- دایم در حال ترس و وحشت از خدا و قیامت است و زندگی دنیوی خود را با ترس سپری می کند در حالیکه در تبیین اخلاق دینی، یکی از کارکردهای مثبت اخلاق دین، نشاط بخشی به زندگی دنیوی است.

و یا در ارتباط با وحی عده ای این شبهه را ذکر می کنند که وحی محصول نبوغ و فکر اجتماعی مدعی آن است. اکثر جامعه شناسان غربی، تفسیری مادی و جامعه شناسی از دین و وحی عرضه می کنند. امیل دورکهایم از پیشتازان این رویکرد است او تصریح می کند که بر انگیختن حس لاهوت در اذهان افراد جامعه به خود جامعه بر می گردد. آگوست کنت از جامعه شناسان معروف بود که با منظر جامعه شناختی مادی به دین نگریست. وی در کتاب درس هایی در فلسفه اثبات مدعی پیامبری شد و بر این گمان بود که ادیان سنتی پاسخ گوی نیازهای جامعه نیست و لذا باید دینی نوینی را پی افکند.

این ها را گفتیم نه فقط برای آنکه شبهه پراکنی کنیم بلکه غرض معرفی کتابی در پاسخ گویی و رد شبهاتی از این قبیل بود. بماند که بسیاری از این شبهات حاصل تفکر خود انسان پیرامون اعتقاداتش است.

حجت الاسلام محمد حسن قدردان ملکی در مجموعه چند جلدی به پاسخ گویی پیرامون شبهات کلامی پرداخته که مطالعه آن در شرایطی که دشمنان سعی بر گمراه سازی و تزلزل اعتقادات مسلمانان دارند لازم و ضروری به نظر می رسد. در دفتر دوم از این مجموعه به شبهات کلامی پیرامون دین و نبوت و پاسخ گویی به آن پرداخته شده است. که مجموعا 60 شبهه در چهار فصل پاسخ داده شده است. نویسنده در مقدمه کتاب ذکر می کند که شبهات مطرح شده در این تحقیق، نوعا در آثار کلاسیک کلامی، به خصوص در دو سده اخیر در آثار امثال کسروی مطرح شده و امروزه نیز به عنوان شبهه در برخی از آثار و سایت ها تبلیغ می شود. پاسخ شبهات نیز با توجه به اهمیت شبهه طرح شده است.   

پاسخ به شبهات کلامی-دین و نبوت

محمد حسین قدردان قراملکی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

معرفی توسط سیامک شادکام

-------------------------------------------

در دفتر اول کتاب پاسخ به شبهات کلامی، شبهاتی پیرامون خداشناسی مورد تحلیل و نقد قرار گرفت؛ در این دفتر نیز پیرامون سه مسأله یعنی  «دین»، «وحی» و «نبوت» حدود شصت شبهه نقل و نقد می شود.
از آنجا که در این دفتر سه موضوع اصلی یعنی دین، وحی و نبوت مورد بررسی قرار می­گیرد، شبهات موضوع نیز در دو بخش با عناوین فوق تدوین شده است.
بخش اول «شبهاتی پیرامون دین» به دلیل گستردگی مباحث آن در هفت فصل (خاستگاه دین، عقل و دین، علم و دین، اخلاق و دین، دین و خشونت، دین و پلورالیزم و تعارض ادیان) سامان یافته است. در این فصل 25 شبهه تحلیل و نقد شده است.
بخش دوم «شبهاتی پیرامون وحی و نبوت» در چهار فصل (وحی، نبوت و خاتمیت، بعثت و پیغمبری، پیامبران) سامان یافته و 35 شبهه را تحلیل و نقد می کند که جمعاً در این کتاب کل شبهات بالغ بر 60 شبهه است.
شبهات مطرح شده در این کتاب، نوعاً در آثار کلاسیک کلامی، به خصوص در دو سده اخیر در آثار امثال کسروی مطرح شده و امروزه نیز به عنوان شبهه در برخی از آثار و سایت ها تبلیغ می شود. پاسخ شبهات نیز با توجه به اهمیت شبهه طرح شده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]