تاریخ انتشار خبر: 02 شهريور 1392 - ساعت 01:31:40
چگونه جوان بمانیم

چگونه جوان بمانیم

پیری زودرس در جوامع مدرن شیوع می‌یابد. یکی از راه‌های مقابله با این معضل، بازگشت به تغذیه سالم است.کتاب حاضر، راه‌های رسیدن به تغذیه سالم را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد.

بدون شک، تغذیه سالم یکی از رازهای جوانی و شادابی است. فعالیت‌های انسان این عصر در زمینه‌های گوناگون به سرعت در حال گسترش و پیشرفت است و کیفیت غذای او نیز با همان سرعت پس‌رفت می‌کند.

زندگی در دنیای پر از فشار و استرس از یک سو، و فراوانی غذاهای متنوع آمیخته با انواع مواد غیرضروری و حتی مضر برای انسان از سوی دیگر، مجال اندیشیدن به تغذیه سالم را از انسان امروزی گرفته است. غذای نامناسب، علاوه بر ناتوانی در تامین انرژی مورد نیاز، موجب فرسودگی انسان می‌شود. او را خسته، عصبانی و تحریک‌پذیر می‌کند، در نتیجه چهره اجتماعی‌اش را نیز مخدوش و آزاردهنده می‌سازد. بنابراین، پیری زودرس در جوامع مدرن شیوع می‌یابد. یکی از راه‌های مقابله با این معضل، بازگشت به تغذیه سالم است.

کتاب حاضر، راه‌های رسیدن به تغذیه سالم را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]