تاریخ انتشار خبر: 05 شهريور 1392 - ساعت 00:22:54
نگاهي به كتاب خواندني «لابي اسرائيل و سياست خارجي آمريكا

نگاهي به كتاب خواندني «لابي اسرائيل و سياست خارجي آمريكا

«لابي اسرائيل و سياست خارجي آمريكا» با پيشگفتار و مقدمه مولف آغاز ميشود و بعد از آن نوبت به مقدمه 20 صفحه‌اي مترجمين يعني رضا منتظمي و مهران نصر مي‌رسد.بعد از آن تا صفحه 74 مقدمه‌اي چاپ شده است كه توضيحاتي پيرامون منابع مورد استفاده و مسائلي از اين دست است.

وقتي در پاييز سال 2002 دو تن از اساتيد علوم سياسي دانشگاه‌هاي شيكاگو و هاروارد دست بكار شدند تا مقاله‌اي درباره تاثير لابي صهيونيستي بر سياست خارجي آمريكا بنويسند، اصلاً فكر نمي‌كردند حتي نشريه‌اي كه سفارش اين مقاله را داده است هم از انتشار آن سر باز بزند.

 

 

 البته جان. ج. میرشایمر و استفان. م. والت از نفوذ عجيب و غريب اين لابي در عرصه‌هاي مختلف آمريكا از جمله رسانه‌ها خبر داشتند اما فكر مي‌كردند ماهنامه آتلانتیک (the Atlantic Monthly)  كه خود سفارش نوشتن چنين مقاله‌اي را داده است حتما آن را منتشر خواهد كرد، اما چنين نشد. در ژانويه 2005 مدير مسئول اين ماهنامه بعد از خواندن مقاله گفت كه نمي‌تواند آن را منتشر كند. نويسندگان مقاله كه قريب دو سال براي نوشتن مقاله خود زحمت كشيده بودند اينجا بود كه حدس زدند ديگر امكان ندارد هيچ نشريه‌اي در آمريكا اقدام به چاپ آن كند. حدسي كه درست از آب درآمد.

 

 

اما در 23 مارس 2006  يكي از اساتيد دانشگاه هاروارد كه مقاله را خوانده بود و از آن خوشش مي‌آمد به دوستش كه سردبير  نشریه “بازنگری کتابهای لندن” ( the London Review of Books) بود پيشنهاد چاپ اين مقاله را بدهد. سردبير پيشنهاد دوستش را پذيرفت و آن را با نام «لابي اسرائيل» در شماره 28 اين نشريه منتشر كرد.

 

 

بعد از آن بود كه اين مقاله 80 صفحه‌اي دست به دست چرخيد. براي مثال همزمان با انتشار مقاله در نشريه لندني، آن در تارنمای کالج دولتی کندی (Kennedy School of Government) وابسته به دانشگاه هاروارد که استفان والت ریاست آنرا بعهده داشت منعکس گردید و تا ماه ژوئيه 2006 بيش از 275 هزار مرتبه بارگذاري شد و درخواستهاي بيشماري براي ترجمه و بازنشر مقاله رسيد. اما دیری نپائید که به دستور رئیس دانشگاه این مقاله از تارنمای کالج حذف گردید و پرفسور استفان والت نیز از پست خود بر کنار شد. اين تازه اولين هزينه‌اي بود كه نويسندگان مقاله بايد مي‌پرداختند.

 

 

اين دو استاد علوم سياسي مقاله مذكور را پر و پيمان تر كردند و در آگوست سال 2007 در قالب كتابي به عنوان «لابي اسرائيل و سياست خارجي آمريكا» منتشر كردند. آنها در اين كتاب با اسناد و شواهد معتبر نشان دادند كه تاثير لابي صهيونيستي بر سياست خارجي آمريكا در چه حد است تا جايي كه جنگ عراق و حتي ارتباط آمريكا با عربستان را در اين مسير توجيه كردند. آنها از نفوذ اين لابي بر فضاي رسانه‌اس آمريكا هم پرده برداشتند. بديهي بود كه اين اتفاق نمي‌توانست بدون هزينه باشد.

 

 

اين دو پژوهشگر و استاد برجسته دانشگاه‌هاي آمريكا بعد از اين بود كه نه تنها از كار بركنار شدند بلكه توسط رسانه‌ها و مسئولان آمريكايي مورد هجمه‌هاي مختلف قرار گرفتند. برای مثال، یکی از نمایندگان دمکرات کنگره که به کمک هزینه لابی اسرائیل وارد مجلس نمایندگان شده بود در مورد مطالب این کتاب گفته است که: «...این کتاب یاوه سرائی های کهنه و قدیمی ضد یهود و صهیونیسم را تکرار میکند. شرم بر نویسندگان آن باد که با وجود آگاهی از قتل و عام یهودیان (Holocaust) دست به انتشار چنین مطالب سخیف و موهنی میزنند.»

 

 

ادوار سعید تئوریسین ادبی و استاد فقید دانشگاه کلمبیا معتقد بود که این گونه اتهامات به میر شایمر و والت ناروا و از سر تعصب گفته شده است زیرا این اساتید در زمینه واقع گرائی سیاسی (political realism)  صاحب نظر و خبره میباشند و کسانی چون هنری کسینجر دیپلمات یهودی و کار کشته آمریکا و حتی میشل فوکو  تاریخ دان و متفکر فرانسوی، مدیون دانش سیاسی آنان بوده اند.

 

 

خود اين دو نويسنده هم تمام اتهامات وارده را سر صبر و حوصله پاسخ گفتند و اتفاقاً همه اين هجمه‌ها را نشان دهنده اثبات ادعاهاي خود درباره نفوذ لابي صهيونيستي دانستند:

 

 

«پاسخ ما به انتقادات ممکن است که به ذهنیت بعضی از افراد متعصب و افراطی تلنگر زند و آنها را بخود آورد. ما همچنین امیدواریم که آنها نسبت به مطالبی که مطرح نمودیم واقع بین باشند و تهمت زدن و ترور شخصیت را کنار گذارند. در پایان ما اذعان میکنیم که در حد توان خود به انتقادات ابراز شده صادقانه پاسخ دادیم و آنها را برای بحث های آینده بصورت سند ثبت کردیم. بنابراین امید است بحث و گفتگو هائی که راجع به این موضوع در آینده صورت خواهد گرفت، بر پایه منطق و اسناد و مدارک باشد تا اینکه مجبور نشویم که به افسانه ها و پندارهای موهوم و برداشت های نادرست تکیه نمائیم.»

 

 

 ترجمه كتاب در ايران

 

 

27 مرداد ماه سال جاري يعني همين يك هفته پيش مراسم رونمايي از ترجمه فارسي اين كتاب برگزار شد. اگرچه پيش از اين و در سال 89 انتشارات ساقي كتابي 152 صفحه‌اي با همين نام و از همين نويسندگان منتشر كرده بود اما كتاب 770 صفحه‌اي انتشارات خرسندي از نظر جامعيت و اتقان با آن قابله مقايسه نيست. آن كتاب احتمالا متن همان مقاله اوليه است و اين كتاب، متن كامل كتابي كه با همين نام در سال 2007 منتشر شد.

 

 

«لابي اسرائيل و سياست خارجي آمريكا» با پيشگفتار و مقدمه مولف آغاز ميشود و بعد از آن نوبت به مقدمه 20 صفحه‌اي مترجمين يعني رضا منتظمي و مهران نصر مي‌رسد.بعد از آن تا صفحه 74 مقدمه‌اي چاپ شده است كه توضيحاتي پيرامون منابع مورد استفاده و مسائلي از اين دست است.

 

 

بخش اول كه بعد از مقدمه شروع ميشود خود6 فصل دارد و تاصفحه 378 ادامه پيدا مي‌كند. در اين فصل بدون برشمردن مصاديق تاثير لابي صهيونيستي در سياست خارجي آمريكا بر روي مسائل كلي و نظري اين موضوع تمركز ميكند. عناوين فصلهاي اين بخش حامي بزرگ، ر‍يم صهيونيستي: امتياز يا تعهد استرات‍يك، توجيه اخلاقي رو به افول، لابي طرفدار ر‍يم صهيونيستي چيست، هدايت روند سياستگذاري، و تسلط بر گفتمان عمومي نام دارند.

 

 

اما بخش دوم كه لابي در عمل نام دارد بعد از مقدمه شش فصل را در برميگيرد كه همگي مصاديقي از اين لابي است.لابي در برابر فلسطيني‌ها، عراق و خيال ايجاد دگرگوني در خاورميانه، نوك پيكان به سمت سوريه، ايران در كانون توجه، لابي و جنگ دوم لبنان، و نتيجه: چه بايد كرد؟ عناوين فصلهاي بخش دوم هستند كه با خواندن آنها كه تقريبا 10 سال پيش نگاشته شده اند شايد بتوان آنچه اين روزها در خاورميانه ميگذرد را بهتر درك كرد.

 

 

 يك سخنراني جالب از نويسندگان

 

 

6 نوامبر سال 2007 يعني تقريبا سه ماه بعد از انتشار اين كتاب، نويسندگان آن در مدرسه اقتاد و علوم سياسي لندن(ال اس اي) سخنراني كردند. سايت بي‌بي‌سي فارسي در گزارش اين جلسه نوشت: «این سخنرانی با استقبال قابل توجه دانشجویان همراه بود و بسیاری از آنها موفق به ورود به سالن نشدند. نکته قابل توجه آن که گفته های سخنرانان عموما با تشویق زیاد حضار قطع می شد و در هنگام پرسش و پاسخ نیز کسانی که علیه سخنرانان صحبت می کردند با استقبال چندانی از جانب حاضران روبرو نمی شدند.»

 

 

در اين جلسه بعد از سخنراني دو نويسنده، نوبت به پرسش و پاسخ رسيد كه طي آن سوال‌هاي جالبي پرسيده شد و پاي ايرارن هم به بحث‌ها باز شد. براي مثال یکی از حاضران پرسید وقتی رئیس جمهور ایران می گوید قصد دارد اسرائیل را از نقشه جهان محو کند، چطور شما می گویید نباید به هر قیمتی که شده از دستیابی این کشور به سلاح هسته ای جلوگیری کرد؟ آقای والت در پاسخ به این سوال گفت رئیس جمهور ایران در واقع اسرائیل را تهدید نکرده، بلکه گفته [آقای] خمینی در اوایل انقلاب را تکرار کرده و وقتی این گفته در زمینه خودش دیده شود، می بینیم منظور از این حرف از بین رفتن رژیم اسرائیل در یک چشم انداز تاریخی است.

 

 

آقای مرشایمر نیز گفت هنوز شواهد قابل اتکایی از تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای به دست نیامده و از سوی دیگر ایران در صورت تمایل هم چند سال با ساختن سلاح هسته ای فاصله دارد. در ضمن ایران می داند که اسرائیل بمب هسته ای دارد و هر گونه حمله هسته ای به اسرائیل، یک خودکشی ملی است.جلسه بعد از سخنراني دو نويسنده، نوبت به پرسش و پاسخ رسيد كه طي آن سوال‌هاي جالبي پرسيده شد و پاي ايرارن هم به بحث‌ها باز شد. براي مثال یکی از حاضران پرسید وقتی رئیس جمهور ایران می گوید قصد دارد اسرائیل را از نقشه جهان محو کند، چطور شما می گویید نباید به هر قیمتی که شده از دستیابی این کشور به سلاح هسته ای جلوگیری کرد؟ آقای والت در پاسخ به این سوال گفت رئیس جمهور ایران در واقع اسرائیل را تهدید نکرده، بلکه گفته [آقای] خمینی در اوایل انقلاب را تکرار کرده و وقتی این گفته در زمینه خودش دیده شود، می بینیم منظور از این حرف از بین رفتن رژیم اسرائیل در یک چشم انداز تاریخی است.

 

 

آقای مرشایمر نیز گفت هنوز شواهد قابل اتکایی از تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای به دست نیامده و از سوی دیگر ایران در صورت تمایل هم چند سال با ساختن سلاح هسته ای فاصله دارد. در ضمن ایران می داند که اسرائیل بمب هسته ای دارد و هر گونه حمله هسته ای به اسرائیل، یک خودکشی ملی است.

 

 

به نقل از سایت رجا

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]