تاریخ انتشار خبر: 18 شهريور 1392 - ساعت 23:14:44
 مسند الإمام المجتبى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام‏

مسند الإمام المجتبى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام‏

شیخ عزيز الله عطاردی‏ در هر مسند، روايات را به صورت كامل از منابع نقل كرده و ضمن بيان منبع آن، سلسله اسناد را هم آورده است. البته الزاماً همه اخبار از معصوم نقل نشده و بخشى از آنها، گزارش هاى تاريخى و نقل قول مورخان است.

شیخ عزيز الله عطاردی‏ در هر مسند، روايات را به صورت كامل از منابع نقل كرده و ضمن بيان منبع آن، سلسله اسناد را هم آورده است. البته الزاماً همه اخبار از معصوم نقل نشده و بخشى از آنها، گزارش هاى تاريخى و نقل قول مورخان است.

مؤلف، بخش رواياتى را كه از خود امام نقل شده (يعنى آن امام كه كتاب به او اختصاص دارد) به شكل مبسوطى بر اساس اصول (عقايد) و فروع (فقهى) دسته بندى كرده و از منابع مشهور و غير مشهور آنها را جمع آورى و ارائه مى كند. طبعاً در خصوص امام باقر و امام صادق عليهما السلام كه روايات بيشترى از آنان نقل شده حجم بيشترى به مجلدات كتاب مسند اختصاص داده شده است. چنانكه مسند الامام الصادق عليه السلام بيشترين مجلدات (بيش از 20 جلد) را به خود اختصاص داده است.

 

 

مؤلف، آدرس هر خبر را در پاورقى آورده مگر در مسند الامام الصادق عليه السلام كه شيوه جديدى اتخاذ كرده و در پايان هر باب به صورت كلى منابع خود را ذكر كرده است.‏

 

 

منابع اين مجموعه اعم از كتب روايى و تاريخى است. در مواردى كه از كتب تاريخى اهل سنت نقل شده به منابعى چون طبرى و مسعودى و ديگر منابع دست اول ارجاع شده و در خصوص روايات شيعى هم از كتب اربعه و ديگر اصول روايى معتبر استفاده شده است.

 

 

عطاردى در مجموعه هاى مسند ائمه جز به جمع آورى اخبار نپرداخته و در باره آنها اظهار نظر يا تحليلى ارائه نمى كند.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]