تاریخ انتشار خبر: 20 شهريور 1392 - ساعت 03:03:45
 «فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم»

«فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم»

کتاب حاضر درصدد ارایه مروری جامع بر مضامین اصلی و مهم تفکر اجتماعی و نیز بررسی تکوین و رشد آن از آغاز قرن بیستم تا سال‌های پایانی آن است و می‌کوشد این مرور را در متن دورنمای گسترده و در حال تغییر زندگی اجتماعی این دوران پر تلاطم قرار دهد.

تاکنون کتاب‌های فرهنگ علوم اجتماعی متعددی منتشر شده که آخرین کتاب از این دست، «فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم» است که با نظارت تام باتامور و ویلیام آوتویت نوشته شده و حسن چاوشیان آن را به فارسی برگردانده است.

کتاب حاضر درصدد ارایه مروری جامع بر مضامین اصلی و مهم تفکر اجتماعی و نیز بررسی تکوین و رشد آن از آغاز قرن بیستم تا سال‌های پایانی آن است و می‌کوشد این مرور را در متن دورنمای گسترده و در حال تغییر زندگی اجتماعی این دوران پر تلاطم قرار دهد.

همچنان که این کتاب عنوان می‌کند، عرصه گسترده فرهنگ تفکر اجتماعی قرن بیستم، طی سه مبحث کلی «مفاهیم اصلی و مهم تفکر اجتماعی»، «مکاتب و نهضت‌های اصلی تفکر اجتماعی» و «نهادها و سازمان‌هایی که از موضوعات مهم تحلیل اجتماعی بوده‌اند یا خود آموزه‌ها و اندیشه‌هایی را ایجاد کرده‌اند» نظم یافته است.

این فرهنگ بیشتر به دستگاه‌های فکری خاصی می‌پردازد که در قرن بیستم نفوذ شایانی داشته‌اند. هریک از شاخه‌های علوم اجتماعی، مکاتب فلسفی، آموزه‌های سیاسی، سبک‌های هنری و ادبی از جمله این نظام‌های فکری به شمار می‌آیند.

این کتاب فرهنگ مورد استفاده کسانی است که می‌خواهند با سرعت درباره موضوعی اطلاعات کسب کنند و به‌خصوص به درد مترجمان و دانشجویان این حوزه می‌خورد. قاعدتاً دیگران نمی‌توانند بهره زیادی از آن ببرند.

کتاب «فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم» توسط نشر نی منتشر شده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]