تاریخ انتشار خبر: 24 شهريور 1392 - ساعت 23:01:01
سلفیّه بدعت یا مذهب

سلفیّه بدعت یا مذهب

كتاب حاضر تحليلي است نقد گونه كه در سه بخش پيرامون آراء و افكار وهابيت و يا پديده سلفيه كه ابن تيميه موسس آن بود، تهيه و تدوين شده است .

كتاب حاضر تحليلي است نقد گونه كه در سه بخش پيرامون آراء و افكار وهابيت و يا پديده سلفيه كه ابن تيميه موسس آن بود، تهيه و تدوين شده است.

مولف در راستاي تبيين آراء و انديشه هاي سلفيه عقيده دارد، سلفيه پديده و انديشه اي است جديد و مدعي آن است كه با پيروي از سلف صالح پيامبر ( صحابه ، تابعين وتابعين تابعين ) و عمل نمودن به سيره عملي و گفتاري آنان همه مذاهب را به وحدت و يكدل فرا خواند. اين گروه ( سلفيه يا وهابيت ) با جمع آوري تنها دسته اي از اجتهادات و آراي معين سلف صالح يك مذهب ساخته و پرداخته و انحصار طلبانه بر آن نام سلفيه گذارده است درحاليكه سلف صالح هيچ آشنايي و ارتباطي با آن ندارند.

ادعاي اين گروه آن است كه هر كس آنچه را كه از سوي اين گروه و يا مذهب اعلام شده بپذيرد مسلمانان واقعي و از جمله نجات يافتگان است و هر كس از آن روي گرداند و به اجتهاد و .. تمسك كند گمراه و در بسياري مواقع كافر است

مولف معتقد است اينكه پس از قرنها در قلب امت اسلامي واز متن جماعت اهل سنت يك گروه سر در آورد ، ثمره قرنها تلاش و اجتهاد مسلمانان را رد نمايد ، مقتضيات زمان ومكان را كه در پي فتوحات پي در پي و با پيوستن جماعتهاي زيادي به جمع مسلمانان كه در پاسخگويي به نيازها و احتياجات روز جامعه ضروري بود، ناديده بگيرد و خلاصه تنها خود را حق و بقيه مذاهب چهارگانه را باطل اعلام نمايد مسلما خود يك بدعت جديد است چه بدعتي از اين بدتر كه امروزه كسي بخواهد آشفتگي و شكاف در صفوف مسلمانان ايجاد و تنها خود را نجات يافته و بقيه را گمراه بداند.

در حاليكه بسياري از چيزهايي را كه پيروان ابن تيميه به سلف صالح نسبت ميدهند از نظر ما كذب مي باشد .در برخي از مباحث كتاب آراء وعقايدسلفيه به نقد كشيده شده و مولف معتقد است كه سلفيه در چيزهايي را مطرح نموده و انكار آن را كفر ميدانند در حاليكه از نظر مذاهب چهارگانه كفر نيستند مثلا در بحث ولايت ، شيعه اعتقاد به ولايت ابوبكر و عمر ندارند و اين كفر نيست اگر چه به نظر ما در اينجا شيعيان بر خلاف اجماع است رفته اند.

نويسنده آن دسته از اصول حتمي و يقيني را كه اختلاف در آن موجب بدعت و حرام است بر شمرده و عقيده دارد قاطبه مسلمانان اينها را قبول دارند ( يقين به ذات حق ، وحدانيت ، صفات حق تعالي، يقين به قيامت ، يقين به سئوال ، يقين به حرمت بدعت و ...) اما يك دسته از احكام وسايل اسلامي هستند كه در آنها اختلاف شده و اختلاف در آنها موجب فسق گمراهي نميگردد مثل اختلاف در مراتب فضل خلفاي راشدين و يااختلاف در عدالت صحابه و ...

 

نویسنده این کتاب محمدسعید رمضان البوطی است که انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی آن را منتشر کرده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]