تاریخ انتشار خبر: 25 شهريور 1392 - ساعت 23:41:00
 محاسبه نفس شهید مهران (علی) بلورچی

محاسبه نفس شهید مهران (علی) بلورچی

کتاب حاضر دارای چهار فصل است.محاسبه نفس شهید،نامه های شهید برای مخاطبینش،تمام یادداشت ها و نوشته های شهید،نامه های مادر و خواهر شهید.از ویژگی های خاص این کتاب می توان به مراقبت های شهید از رفتار خود و تذکرات روزانه شهید به خودش اشاره کرد.

کتاب مجموعه یادداشت ها و دست نوشته های شهید مهران (علی) بلورچی به اهتمام علی اکبری توسط  انتشارات یا زهرا سلام الله علیها منتشر شده است.

کتاب حاضر دارای چهار فصل است. فصل اول، محاسبه نفس شهید است که در پنج دفترچه یادداشت جیبی و هم در برگه هایی پراکنده نوشته شده است. فصل دوم نامه هایی است که شهید برای مخاطبینش ، از مادر و خواهر گرفته تا دوستان و همرزمان و دانشگاه و... نگارش کرده است.

فصل سوم تمام یادداشت ها و نوشته های شهید را شامل می شود. فصل چهارم ، نامه های مادر و خواهر شهید است که در مقاطع مختلف حضور او در جبهه نگارش شده است. وفصل آخر مربوط به وصیت نامه هایی است که از شهید به جای مانده است.

از ویژگی های خاص این کتاب می توان به مراقبت های شهید از رفتار خود و تذکرات روزانه شهید به خودش اشاره کرد.

بخشی از متن کتاب:

«دیگر از این همه جنجال های درونی خسته شده ام،
روحیه ام حسابی خراب شده است،
اخلاقیات و سجایای اخلاقی ام بد شده است،
کلام زشت از دهانم خارج می شود،
تندخو شده ام،
یاد دنیا زیاد می کنم،
خودنمایی زیاد دارم،
مغرور هستم و به اعمالم عجب دارم،
دل خوش به آن چه ندارم هستم و سخت خود را دست خالی می بینم،
حال جبهه ماندن ندارم،
نمی دانم چه کار باید بکنم ...»

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]