تاریخ انتشار خبر: 18 مهر 1392 - ساعت 05:39:05
پیوست فرهنگی

پیوست فرهنگی

كتاب «پیوست فرهنگی» به ضرورت اجرای دستور مقام معظم رهبری مبنی بر مهندسی فرهنگی امور پرداخته و موضوع اصلی آن نقش فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در تحولات فرهنگی جامعه است.

كتاب «پیوست فرهنگی» به ضرورت اجرای دستور مقام معظم رهبری مبنی بر مهندسی فرهنگی امور پرداخته و موضوع اصلی آن نقش فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در تحولات فرهنگی جامعه است.

 

بنیانیان در بخشی از كتاب درباره ضرورت اجرای پیوست فرهنگی نوشته‌است: «تأثیرگذاری فعالیت‌های علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... در تحولات فرهنگی جامعه اجتناب‌ناپذیر است. حال اگر این فعالیت‌ها به صورت ناآگاهانه، تحت تأثیر الگوگیری از سایر جوامع بود، به طور طبیعی كانالی خواهد شد برای انتقال ارزش‌های فرهنگی سایر جوامع و تضادی پنهان درون جامعه شكل می‌گیرد؛ یعنی از یك سو منابع جامعه از طریق فعالیت‌های فرهنگی سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی برای استقرار فرهنگ اسلامی هزینه می‌شود، از سوی دیگر از رهگذر تأثیرات ناشناخته فرهنگی فعالیت‌های غیرفرهنگی، حاصل تلاش‌های این سازمان تخریب می‌شود و برآیند آن، اقدامات بعضا متضادی است كه تحولات فرهنگی عمومی را به وجود می‌آورد.»

 

این كتاب كه با موضوعیت طرح‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در كشور و نقش فرهنگی آنان تألیف شده‌است دارای مباحثی چون معنای فرهنگ و معنای پیوست فرهنگی، فلسفه وجودی پیوست فرهنگی، فعالیت‌ها و طرح‌های مشمول پیوست فرهنگی، علل كم توجهی به فرهنگ و مدیریت فرهنگی جامعه و مباحثی از این دست نیز می‌باشد.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]