تاریخ انتشار خبر: 14 آبان 1392 - ساعت 01:16:42
شهادت نامه امام حسین

شهادت نامه امام حسین

شهادت نامه امام حسين(ع) شامل بخش هاي هفتگانه «مهم ترين مباحث مربوط به حماسه عاشورا»، «پيشگويي درباره شهادت امام حسين(ع)»و...است.

«شهادت نامه امام حسين(ع)»

محمد محمدي ري شهري

نشر دارالحديث

كتاب «شهادت نامه امام حسين(ع)» برگرفته از دانشنامه 14جلدي امام حسين(ع)، تأليف محمد محمدي ري شهري، با همكاري سيدمحمود طباطبايي نژاد و سيد روح الله سيدطبائي، در سال 1389 از سوي سازمان چاپ و نشر دارالحديث، با شمارگان 2000 نسخه و در 1083 صفحه و به بهاي 15000تومان، منتشر شده است.

 

در ابتداي كتاب و در بخش معرفي آمده است: «برهه اي از زندگاني امام حسين(ع) را كه در آن، حماسه بي نظير كربلا به منصه ظهور رسيده، مي توان حساس ترين مرحله از عمر شريف آن بزرگوار به شمار آورد. اين حساسيت را بايد در تأثير شگرف نهضت كربلا در حفظ و ماندگاري دين و زدودن پيرايه هاي آن - كه توسط كانون هاي زر و زور و تزوير، در ادوار مختلف، بر آن، تحميل شده اند - و نيز در بيداري ملت هاي ستم ديده جست وجو كرد.»

شهادت نامه امام حسين(ع) شامل بخش هاي هفتگانه «مهم ترين مباحث مربوط به حماسه عاشورا»، «پيشگويي درباره شهادت امام حسين(ع)»، «خروج امام حسين(ع) از مدينه، تا ورود به كربلا»، «از رسيدن امام حسين(ع) به كربلا تا شهادت ايشان»، «وقايع پس از شهادت امام حسين(ع)»، «بازتاب شهادت امام حسين(ع) و فرجام كساني كه در كشتن او و يارانش نقش داشتند» و «عزاداري و گريه براي امام حسين(ع)» است.

 

 

در بخش نخست اين كتاب، با عنوان «مهم ترين مباحث مربوط به حماسه عاشورا» تحليل ها و مقالات تفصيلي تر و در عين حال، پراكنده در دانشنامه امام حسين(ع) كه با موضوع كتاب شهادت نامه تناسب بيشتري داشته اند، در كنار هم گردآوري شده اند.

 

 

بخش دوم «پيشگويي درباره شهادت امام حسين(ع)» نام دارد ته در اين بخش، خبرهاي آسماني رسيده درباره شهادت امام حسين(ع) و پيشگويي هاي پيامبر خدا(ص) و اميرمومنان و ديگر پيشوايان و بزرگان درباره شهادت امام حسين(ع)، در قالبي نظام يافته ارائه شده است. به علاوه، قطعيت صدور اين دسته از روايات، مورد تأكيد قرار گرفته و توضيح داده شده كه مقدر بودن شهادت امام حسين(ع) و پيشگويي آن، منافاتي با اراده و اختيار او ندارد.

 

 

بخش سوم عنوان «خروج امام حسين(ع) از مدينه، تا ورود به كربلا » نام گذاري شده است. در اين بخش، رخدادهاي مهمي مانند: امتناع امام(ع) از بيعت با يزيد، خروج امام(ع) از مدينه، فعاليت هاي ايشان در مكه، اعزام مسلم(ع) به عنوان نماينده خود به كوفه و شهادت مسلم و جمعي ديگر از ياران امام(ع) و نيز زنداني شدن شماري ديگر از آنان، پيشنهادهاي مختلف به امام(ع) مبني بر نرفتن به كوفه و حركت امام(ع) به سوي كربلا گزارش شده است.

 

 

در بخش چهارم با عنوان «از رسيدن امام حسين(ع) به كربلا تا شهادت ايشان» متون مربوط به حادثه جانگداز عاشورا، از آغاز ورود امام حسين(ع) به كربلا تا شهادت ياران، فرزندان، برادران، فرزندان برادر، فرزندان خواهر، فرزندان عمو و سرانجام، شهادت خود امام(ع)، به تفصيل گزارش شده است.

 

 

بخش پنجم «وقايع پس از شهادت امام حسين(ع)» را مورد مطالعه قرار داده است. حوادثي كه پس از شهادت امام حسين(ع) به وقوع پيوست، پديده هاي خارق العاده اي كه در منابع معتبر گزارش شده اند، چگونگي دفن شهدا، سرنوشت سرهاي مقدس شهدا و كراماتي كه از سر مقدس سيدالشهداء(ع) ديده شد، چگونگي حركت خاندان ابا عبدالله(ع) از كربلا به كوفه و از كوفه تا شام و بازگشت آنها از شام به مدينه، ارائه مي شود.

 

 

بخش ششم با عنوان «بازتاب شهادت امام حسين(ع) و فرجام كساني كه در كشتن او و يارانش نقش داشتند» متن گزارش هاي مربوط به بازتاب شهادت سيدالشهداء(ع) و يارانش در ميان قاتلان آنها و نيز در ميان شخصيت هاي برجسته آن روز جهان اسلام و در جامعه عراق و حجاز، مطرح مي شود و در ادامه، سرنوشت شوم كساني كه در اين حادثه نقش داشتند و نيز مردمي كه از ياري كردن امام(ع) سر باز زدند، تبيين شده است.

 

 

بخش هفتم با عنوان «عزاداري و گريه براي امام حسين(ع)» بخش پاياني كتاب است، در اين بخش احاديث متعددي در سفارش به عزاداري، مصيبت خواني و گريستن و گرياندن براي سالار شهيدان و معرفي نخستين عزاداران امام(ع) پس از واقعه كربلا، اهميت ويژه روز عاشورا و آداب اين روز و نيز سوگواري جهان آفرينش در مصيبت هاي سالار شهيدان، گزارش شده است.

 

 

شهادت نامه امام حسين(ع)، كتابي است كه درصدد برآمده تا تأثيرگذارترين برهه از زندگي امام حسين(ع) - يعني برهه انسان ساز و آزادي بخش قيام كربلا - را مطابق با منابع و مدارك معتبر مورد نقد و بررسي قرار دهد. به واقع مسئله و دغدغه اصلي اين كتاب مقابله با تحريف و اسناد ضعيفي است كه در مورد نهضت حسيني جعل شده و به گفته محققان تدوين كننده كتاب، در سده هاي اخير به متون اصيل اضافه شده و در متون معتبر پيشين رد پايي از اين احاديث و روايات مجعول وجود ندارد. كتاب در بخش ابتدايي به معرفي منابع معتبر پرداخته و منابع غير معتبر را از آن تمييز داده است. كتاب هايي كه مملو از احاديث و رواياتي است كه براي آنها منابعي ذكر نشده است و يا منبع ارجاع داده شده اشتباه است. نويسندگان كتاب در ذيل عنوان منابع غيرقابل استناد به اسامي زير اشاره مي كنند:

 

 

مقتل الحسين(ع) المنسوب الي ابي مخنف، نورالعين في مشهد الحسين(ع)، روضه الشهداء، المنتخب في جمع المراثي و الخطب، محرق القلوب، اكسير العبادات في اسرار الشهادات، ناسخ التواريخ، عنوان الكلام، تذكره الشهداء، معالي السبطين كه به دليل مشخص نبودن اسناد بخشي از روايات آنها نمي تواند منبع صحيحي براي بررسي حماسه كربلا باشد.

 

 

در صفحه 51 كتاب نمونه هايي از متفردات منابع متأخر را برشمرده است كه در مرحله اول در منظر خواننده كتاب كمي عجيب و غيرقابل باور به نظر مي رسد. گزارش هايي كه در منابع متأخر آمده و يا در زبان مرثيه سرايان شهرت يافته اند، اما در منابع اصلي و اوليه اثري از آن ديده نمي شود و مشخص است كه به تدريج و در قرون اخير جعل و وارد كتب متأخر شده است. مواردي چون:

 

 

- گزارش فتواي شريح قاضي درباره مباح بودن قتل امام حسين(ع)

 

 

- گزارش نوازش دختر مسلم توسط امام حسين(ع) بعد از رسيدن خبر شهادت مسلم

 

 

- گزارش دستور خاموش كردن چراغ ها در مجلس شب عاشورا و رفتن برخي از ياران امام(ع)

 

 

- گزارش تبسم علي اصغر به امام حسين(ع) پس از تيرخوردنش

 

 

- گزارش بيرون آوردن قنداقه علي اصغر از خاك و جدا كردن سر او و به نيزه كردن آن

 

 

- گزارش جلوگيري برخي از اهل بيت از حركت اسب امام و تقاضاي پايين آمدن از اسب و بوسيدن گلوي ايشان و گفتن جمله «مهلا مهلا، يابن الزهرا»

 

 

- گزارش بوسه زدن حضرت زينب(س) بر حنجر و رگ هاي بريده برادر

 

 

- گزارش منسوب به امام سجاد(ع) كه در پاسخ به اين پرسش كه «در طول سفر كجا به شما سخت گذشت؟»، سه بار فرمودند: «امان از شام»

 

 

- گزارش شرط ضمن عقد حضرت زينب(س) با عبدالله كه او را از مسافرت با امام حسين(ع) منع نكند

 

 

- گزارش خواندن نشسته نماز شب توسط حضرت زينب(س) در شب يازدهم يا در برخي منازل در راه شام

 

 

- گزارش نشناختن حضرت زينب(س) هنگام ورود به مدينه توسط شوهرش عبدالله بن جعفر

 

 

... و صدها گزارش ديگر از اين قبيل.

 

 

در اين مجموعه كه تلخيصي از دوره 14 جلدي دانشنامه امام حسين(ع)محسوب مي شود، شماري از عنوان هاي فرعي، همچنين عباراتي كه براي توضيح بيشتر در تحليل ها آمده بودند و بيش از همه، آن دسته از احاديث و گزارش هاي متنوع تاريخي كه با موضوع مشابه و با هدف تقويت مطالب از طريق تكثير منابع، ذيل فصل هاي آن دانشنامه گرد آمده بودند، مشمول تلخيص و گزينش قرار گرفتند. جامع ترين و گوياترين متن ها، از منابع معتبرتر، در ذيل هر عنوان، انتخاب شدند. متن عربي احاديث و گزارش هاي تاريخي، جهت بهره گيري بيشتر علاقه مندان، در پاورقي آمده است. غالب توضيحات مندرج در پانوشت ها، حذف شدند و در پانوشت، به ذكر حداكثر دو منبع داراي اعتبار بيشتر، براي هر متن، اكتفا شد.

 

 

يادآور مي شود، دانشنامه امام حسين(ع)، در 14 جلد و در حجمي بيش از شش هزار و ششصد صفحه تأليف شده و منبع معتبر و جامعي براي محققان و علاقه مندان به مطالعه در باب زندگي امام حسين(ع) است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]