تاریخ انتشار خبر: 03 آذر 1392 - ساعت 09:52:41
ادبيات مكتب خانه اي ايران

ادبيات مكتب خانه اي ايران

دوره 3 جلدي کتاب «ادبيات مكتب خانه اي ايران» درباره شيوه ها و روش هاي مکتب خانه اي زمان قاجار است که 70 رساله و کتاب مکتب خانه اي را شامل مي شود. اين کتاب ها که چاپ سنگي هستند و برخي از آنها ناياب هستند، کتاب هاي بچه خواني ناميده مي شدند.

دوره 3 جلدي کتاب «ادبيات مكتب خانه اي ايران» درباره شيوه ها و روش هاي مکتب خانه اي زمان قاجار است که 70 رساله و کتاب مکتب خانه اي را شامل مي شود. اين کتاب ها که چاپ سنگي هستند و برخي از آنها ناياب هستند، کتاب هاي بچه خواني ناميده مي شدند.

بچه ها بعد از ورود به مکتب خانه پس از دوره هاي آموزشي الحمدخواني، ابجدخواني و قرآن خواني به کتاب هاي بچه خواني مي رسيدند. اين آثار بيشتر داستان هاي ديني بودند و چند افسانه مانند افسانه حسين کردشبستري را هم شامل مي شدند که بخشي به نظم و بخشي به نثر بودند.

در هر مکتب خانه اي، مکتب دار (ملا) برحسب علاقه خود يکي از اين متن ها را انتخاب و به بچه ها توصيه مي کرده است و اکثر ملاها روضه خوان هم بوده اند و کتاب هاي روضه مانند کتاب «جودي» که مرثيه و مثل بودند را به عنوان کتاب آموزشي در اختيار بچه ها مي گذاشتند.

کتاب هاي مکتب خانه اي نقش مهمي در آموزش و جهت گيري هاي تربيتي بچه ها بر عهده داشتند، از اين رو دوره 3 جلدي کتاب هاي «ادبيات مکتب خانه اي ايران» مي توانند منبع مطالعاتي خوبي براي محققان و پژوهشگران باشد، از طرفي براي بسياري از مردم مرور کتاب هاي مکتب خانه اي خالي از لطف نيست.

نويسنده اين مجموعه ضمن اشاره به اينكه تاليف «ادبيات مكتب خانه اي ايران» بيش از 5 سال به طول انجاميده است، تصريح کرده: در اين مجموعه 3 جلدي كتاب «ادبيات مكتب خانه اي ايران» متن کامل رساله ها همراه با توضیحاتی درباره هر متن ارایه شده است و بالغ بر 2500 کلمه به همراه متن کتاب ها، تصحيح و توضيحات کامل و عکس کتاب هاي آن دوران جمع آوري شده است.

وي افزوده است هدف اصلی از گردآوری و انجام چنین کاری احیا دوباره ادبیات مکتب خانه ای دوران قاجار است؛ چراکه بسیاری از این رساله ها یا کتاب ها در دسترس نبود یا فقط چاپ سنگی شده بودند.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]