تاریخ انتشار خبر: 11 آذر 1392 - ساعت 23:20:36
لذت حضور:کتابی برای لذت بردن از نماز

لذت حضور:کتابی برای لذت بردن از نماز

در این کتاب به چگونگی حضور ما در برابر معبود خویش برای انجام عبادات و در رآس آن فریضه نماز می باشد. در این کتاب به موضوعاتی چون، راه فراغت دل ـ توجه به ارزش عبادت ـ توجه به امام زمان ـ توجه به وقت نماز ـ ولایت روح نمازو ... پرداخته است.

نماز در رأس همه عبادتها قرار دارد. نماز کاملترین و مهم‌ترین عبادتها محسوب می‌شود. عبادت بدون حضور قلب شایسته عبادت معبود ما نیست.تنها قسمتی از عبادت ما به آسمان می‌رسد که در آن حضور روحی و روانی داشته باشیم.خداوند از حضورهایی که آکنده از توجه به معبود است خشنود گشته و جایگاه بنده خود را در این دنیا و آن دنیا بهترین جایگاه قرار می‌دهد.

کتاب لذت حضور حاصل سخنرانی استاد دکتر مرتضی آقا تهرانی می‌باشد. در این کتاب به چگونگی حضور ما در برابر معبود خویش برای انجام عبادات و در رآس آن فریضه نماز می باشد.

این کتاب به ما می‌آموزد که به هنگام نماز از چه راههایی و چرا باید به یک حضور واقعی و تکامل یافته برسیم.

در این کتاب به موضوعاتی چون، راه فراغت دل ـ توجه به ارزش عبادت ـ توجه به امام زمان ـ توجه به وقت نماز ـ ولایت روح نماز ـ چگونگی توجه در نماز ـ نقطه وصل ـ حضور قلب اجمالی و تفصیلی ـ مقام سلوک و ... پرداخته است.و به مباحثی همچون جایگاه امامان و روح عبادات آنان و چگونگی لبیک گفتن امامان به معبودشان است. و چگونه تلاش کنیم تا به امامان نزدیک‌تر شویم.

وقتی نماز می‌خوانیم باید بدانیم چرا نماز می‌خوانیم و در برابر چه کسی ایستاده‌ایم، و به ارزش این نماز خواندن پی ببریم.

وقتی کسی را دوست داریم و برای او ارزش و احترام خاصی قائل هستیم، چگونه در برابر او تواضع و فروتنی کنیم.؟

باید بدانیم زمانی که در برابر معبود خود می‌ایستیم و با اوسخن می‌گوییم، او کسی است که دوست داشتن واقعی از ان اوست....

این حضور در درگاه او باید با لذت و آرامش خاصی وجود داشته باشد.

اگر این حضور را به معنای آن دریابیم حضوری زیبا و از خود بی‌خود شدن است. حضوری اس که لذت آن از هر چیزی در این دنیا برای او آرام بخش‌ترین خواهد بود.

اگر درذهنتان سؤالهایی برای چگونه رسیدن به حضور قلب در نماز وجود دارد، وبرای آن جواب قانع کننده‌ای نیافته‌اید، وبه نمازتان اهمیت می‌دهید؛ پیشنهاد می‌کنم این کتاب زیبا را مطالعه کنید تا به جواب‌های اصلی خود برسید وهمچنین بتوانید بهتر از قبل حضور خود در برابر معشوق واقعی خود نائل شوید.

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]