تاریخ انتشار خبر: 15 آذر 1392 - ساعت 02:47:46
انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه

نویسنده نخست درباره وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در آستانه جنبش مشروطه، که به شکل‌گیری این جنبش انجامید، به مخاطب آگاهی می‌دهد، سپس به شرح جنبش مشروطه می‌پردازد.

این کتاب با ساختاری گزارشی به شرح پیش‌زمینه‌های سیاسی و اندیشگی جنبش مشروطیت، سردمداران فکری آن، فرهنگ و هنر و رخدادهای سیاسی و اجتماعی دوره مشروطه می‌پردازد.

نویسنده نخست درباره وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در آستانه جنبش مشروطه، که به شکل‌گیری این جنبش انجامید، به مخاطب آگاهی می‌دهد، سپس به شرح جنبش مشروطه می‌پردازد.

 

معرفی شخصیت‌های تأثیرگذار در پیشرفت یا پسرفت مشروطه و توضیح شیوه برخورد آن‌ها با این جنبش به‌ویژه انتخاب دو شخصیت مخالف و موافق آن و شرح باورها و نگاهشان به جنبش مشروطه، همراه با توضیح تحولات فرهنگی به پی‌آمد مشروطه و آوردن نمونه‌هایی از نویسندگان و شاعران این دوره به خواننده امکان می‌دهد که پس از پایان مطالعه کتاب به شناختی کمابیش کامل از تمام زوایا و جوانب جنبش مشروطه دست یابد.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]