تاریخ انتشار خبر: 21 آذر 1392 - ساعت 07:20:07
شارلوت برونته

شارلوت برونته

شارلوت که نتوانست آموزشگاهی دایر کند کتابی به نام پروفسور نوشت. اما این داستان مورد قبول هیچ‌یک از ناشران قرار نگرفت. سپس شارلوت زیر نام مستعار کورربل، در سال 1847 داستان جین ایر را آماده چاپ کرد که مورد استقبال قرار گرفت و در سال بعد به چاپ دوم رسید.

 

شارلوت برونته(1855 ـ 1816)، امیلی بورنته(1848 ـ 1818) و آن برونته (1849 ـ1820) سه خواهر از یک خانوده بودند. این سه خواهر جوان به نگارش رمان می پرداختند.

 

 

تنها برادر این خانواده، با وجود هوش و استعداد فراوان معتاد شد و کارش را در راه‌آهن از دست داد. مدت یک سال شارلوت وامیلی به مدرسه مذهبی می‌رفتند تا راهبه شوند. اما غذای ناچیز و مقررات بسیار سخت آنجا، آنها را فراری داد. تصویری از زندگی ترحم انگیز در آن مدرسه در کتاب جین ایر آمده است.

 

 

در سال 1845 شارلوت دریافت که امیلی شعر می‌سراید. بدین ترتیب سه‌خواهر مجموعه اشعار خود را در سال 1846 با نام‌های مستعار کور بل(Currer Bell)، الیس بل(Ellis Bell) و آکتون بل(Acton Bell) منتشر کردند. این سه خواهر به این علت سه اسم مردانه برگزیدند که گمان می‌کردند اشعار آنها به این ترتیب بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت. اما از این اشعار استقبالی صورت نگرفت.

 

 

برانول برونته، برادر خانواده در سپتامبر 1848 درگذشت و امیلی در مراسم تدفین او به سرماخوردگی شدیدی مبتلا گشت و بدون کمک پزشک سعی در معالجه بیماری خود نمود. اما در دسامبر 1848 درگذشت. اندکی پس از تدفین او خواهرش آن برونته مریض شد و بر اثر بیماری سل در ماه مه 1849 درگذشت. شارلوت با مرگ خواهرانش تنها ماند. اما در آن زمان به شهرت رسیده بود. شارلوت دو رمان دیگرنیز نوشت. رمان شرلی/Shirley(1849) به روایت شورشی می‌پردازد که با آمدن ماشینهای صنعتی به صنایع نساجی یورک شایر(Yorkshire) روی می‌دهد. در این داستان، کارگری با وجود زندگی سخت و کشنده‌اش می‌تواند شرافت انسانی خود را سالم نگهدارد. ویلت / (Villete) (1852) داستان  یک معلم سرخانه تنها در مدرسه‌ای در بروکسل است که براساس زندگی شارلوت در مدرسه آقای هگر نوشته شده است.

 

 

پدر خانواده برونته کیشیش بود. شارلوت در سال 1854 به عقد معاون پدرش که او هم کشیش بود، درآمد. اما این کشیش نیز خیلی زود در پاریس در سال 1855 در گذشت. در همان دوران شارلوت نیز که باردار بود، پیش از متولد شدن فرزندش چشم از جهان فرو بست.

 

 

 

 

 

ویژگی‌های ادبی

 

 

*شارلوت برونته در سال 1816 پای به عرصه وجود گذاشت. او تنها فردی از خانواده بود که بیش از همه عمر کرد و تا سال 1855 یعنی سی و نه سالگی در این عالم باقی ماند.

 

 

*هفت سال پس از مرگ مادر(ماریا برانول بنزانس)، در سال 1835دگرگونی‌هایی در زندگی خواهران برونته پدیدار شده بود. شارلوت که تحصیلات مرتب تری از دیگران داشت به شغل معلمی اشتغال ورزیده بود. ده سال آینده برای افراد خاندان برونته سالهای برمشقتی بود. عفریت قرض و محرومیت و افلاس بر زندگی آنان سایه انداخته بود. دختران گاهی آموزگار مدرسه بودند و گاهی معلم سرخانه و زمانی معتکف و گوشه نشین اتاق خویش، و همه اینها تجربه‌های تلخی بود که در آفرینش داستانهایشان اثری گذاشت.

 

 

*در فوریه‌ سال 1842، شارلوت و امیلی راهی بروکسل شدند تا درآموزشگاه مذهبی کنستانتین هگر(Constantine He) زبانهای فرانسه و آلمانی بیاموزند و در بازگشت خود آموزشگاهی تأسیس کنند. شخصیت هگر در روحیه دو دختر اثر بسیار گذاشته بود. اما ناگهان پس از چندماه خبر رسید که عمه الیزابت در گذشته و باید به خانه باز گردند. اداره خانوار برونته بدون امیلی یا شارلوت امکان نداشت. ناچار امیلی حاضر به فداکاری شد و در خانه ماند و شارلوت بار دیگر راهی بروکسل گشت. او در آنجا سخت به بند عشق استاد گرفتار آمد، استاد می‌کوشید با خوشرویی و مهربانی، بدون آنکه قلب دختران جوان را بشکند وی را از این عشق نافرجام باز دارد و شارلوت هم با تمام قدرت این آرزو و اشتیاق را در دل می‌کشت، اما کوشش او بی‌ثمر بود. بزودی راز از پرده برون افتاد.بانو هگر که از این شیفتگی و بی قراری آگاهی حاصل کرده بود، ناچار شارلوت را به انگلستان بازگرداند و دختر ناکام تا دیر باز دل بر این خوش می‌داشت که با استاد خود مکاتبه کند. شارلوت بعدها داستان این عشق ناکام را در داستان شرلی(Shirly) به تصویر می‌کشد.

 

 

*شارلوت که نتوانست آموزشگاهی دایر کند کتابی به نام پروفسور نوشت. اما این داستان مورد قبول هیچ‌یک از ناشران قرار نگرفت. سپس شارلوت زیر نام مستعار کورربل، در سال 1847 داستان جین ایر را آماده چاپ کرد که مورد استقبال قرار گرفت و در سال بعد به چاپ دوم رسید.

 

 

*شارلوت در سال 1854 با کشیشی به نام آرتور بل نیکولس(Arthur Bell Nicholls) ازدواج نمود. اما پس از چند ماه ابتدا شوهرش فوت نمود و سپس خود شارلوت به هنگام وضع حمل، به آغوش مرگ رفت. و در سال 1855 او نیز به دیگر افراد خانواده پیوست.

 

 

 

 

 

آثار ادبی

 

 

اشعار خواهران برونته/Poems by Currer , Ellis and Acton Bell(1846) پروفسور / The Professor(1846)، جین ایر / Jane Eyre (1847)، شرلی /Shirley(1849)، ویلت / Villette(1853).

 

 

به نقل از کتاب راز زندگی

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]