تاریخ انتشار خبر: 22 آذر 1392 - ساعت 22:31:27
سب ولعن در قاموس فکری امامان شیعه

سب ولعن در قاموس فکری امامان شیعه

کتاب صحابه به نقد و بررسی مسئله سبّ و لعن می پردازد.موضوع سب و لعن در تاریخ اسلام جایگاه خطیری را به خود اختصاص داده، اما کمتر مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است.در مقدمه پس از توضیح در مورد اختلاف بین مذاهب اسلامى و لزوم همبستگى ، در مورد انواع اختلاف مطالبى را به طور مختصر بیان داشته است .

کتاب صحابه در مکتب تشیّع که توسط انتشارات دلیل ما به چاپ رسیده است به نقد و بررسی مسئله سبّ و لعن می پردازد. یکی از حربه هایی که دشمنان اسلام بیشترین بهره را برای ایجاد تفرقه و تحریک احساسات مسلمانان بر ضد یکدیگر مورد استفاده قرار می دهند مسئله سب و لعن است.

آنچه که امروزه در جهان و خاورمیانه به چشم می آید و کاملا مشهود است این نکته است که این حربه برنده ترین حربه ای است که دشمنان اسلام به وسیله آن سفاکی ها کرده اند. موضوع سب و لعن در تاریخ اسلام جایگاه خطیری را به خود اختصاص داده، اما کمتر مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است. این کتاب که به قلم سید علیرضا حسینی در 203 صفحه  به رشته تحریر در آمده شمال چهار فصل می باشد.

در مقدمه کتاب نویسنده پس از توضیح در مورد اختلاف بین مذاهب اسلامى و لزوم همبستگى ، در مورد انواع اختلاف مطالبى را به طور مختصر بیان داشته است . اهمیت احترام به صحابه در مکتب تشیع مطلبى است که بدان پرداخته شده است اما ابتدا صحابه تعریف شده و سپس علت احترام به صحابه راستین مطرح می شود . در فصل اول به واکاوی مباحثی پیرامون سب و لعن پرداخته شده است.

آنچه که در این فصل بدان پرداخته شده است شامل ضرورت تحلیل درباره سب و لعن، تاریخ پیدایش سب و لعن در اسلام، حکم سب و کسانی که مورد سب قرار می گیرند می باشد. در فصل دوم نیز در مورد کسانی که مورد سب قرار می گیرند و نظرات علمای اهل سنت و فقهای شیعه پیرامون سب خدا و رسول خدا، عترت و خاندان پیامبر، همسران پیامبر و اصحاب پیامبر بحث شده است. بررسی هایی که در این فصل شده است با توجه به منابع معتبر اهل سنت و تشیع می باشد.

در فصل سوم نیز نویسنده، مسئله سب و لعن در قرآن، احادیث و سنت رسول الله را مورد کنکاش قرار داده است. شکی نیست که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله کسی را مورد سب قرار داده است آن شخص سزاوار و مستحق آن بوده است و اگر در محضر آنحضرت شخصی مورد لعن قرار گرفته و حضرت نهی نفرموده اند آن سب و لعن مورد تقریر قرار گرفته و مشروع بوده است. مخاطب در این فصل با آیاتی پیرامون لعن و صلوات، و همچنین برخی از این احادیث و سب لعن پیامبر به برخی از صحابه که در منابع اهل سنت آمده آشنا می شود. در فصل چهارم نیز به مسئله وهابیت و مسئله سب و لعن پرداخته شده است.

نویسنده معتقد است که وهابیت شیعیان را به سب صحابه متهم کرده و آنرا را حربه ای علیه شیعه قرار می دهند و به این بهانه شیعیان را مهدور الدم می دانند در حالیکه خودشان از خوارج و کسانیکه سب اهل بیت و اصحاب با وفای پیامبر را سنت کرده اند حمایت می کنند. و معتقد است که اینگونه تکفیرها پیش از آنکه رنگ مذهبی داشته باشد صبغه و رنگ سیاسی دارد.

نوشته شده توسط سیامک شادکام

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]