تاریخ انتشار خبر: 16 دي 1392 - ساعت 23:25:29
آداب معاشرت/نویسنده فرانسواز دوگیبرت

آداب معاشرت/نویسنده فرانسواز دوگیبرت

در این کتاب به برخی از آداب اجتماعی که کودک باید رعایت کند با تصویرهای رسا و زیبا و جملاتی کوتاه اشاره می کند. شاید از نقاط قوت این کتاب بتوان به مختصر بودن آن، کاربردی بودن آن و الخصوص همسانی و عدم مغایرت آن با عرف اجتماعی ایرانیان اشاره کرد. بابت هر موضوع هم رفتار خوب و هم رفتار بد را به تصویر کشیده و مخاطب با استفاده از تصویر به آثار هر یک پی می برد.

ذهن کودکان آماده دریافت بسیاری از مطالب و موضوعات و اتفاقاتی است که در جهان پیرامونشان می گذرد. یکی از این موضوعات که به رفتار اجتماعی کودک نیز مربوط است آداب معاشرت که به طور قطع دغدغه بسیاری از والدین در مهمانی ها، حضور در اجتماع و... می باشد. اینکه مبادا کودکمان رفتاری انجام دهد که تلقی بر بی ادبی او و کم کاری پدر و مادر در تربیت او باشد.

روانشناسان معتقدند که کودک بیشتر آموزش ها و دریافت های رفتاری اش الگوبرداری از اطرافیان است. به عبارتی ذهن کودک بیشتر به دنبال تصویر است و تصویر بیشتر در ذهن او باقی می ماند. فرانسواز دوگیبرت نویسنده ای است که از او دائره المعارف ها و کتب مرجع بسیاری به چاپ رسیده است. کتاب حاضر دائره المعارفی است کوچک درباره آداب معاشرت که تصویرگری آن ویلزدورف و ترجمه رویا خوئی توسط نشر محراب قلم(کتاب های مهتاب) به چاپ رسیده است.

نشر محراب قلم در چهار دوره به عنوان ناشر برگزیده سال انتخاب شده است. فرانسواز دوگیبرت در این کتاب دو میم را رعایت کرده است. او هم مختصر نوشته هم مفید. او در این کتاب به برخی از آداب اجتماعی که کودک باید رعایت کند با تصویرهای رسا و زیبا و جملاتی کوتاه اشاره می کند. شاید از نقاط قوت این کتاب بتوان به مختصر بودن آن، کاربردی بودن آن و الخصوص همسانی و عدم مغایرت آن با عرف اجتماعی ایرانیان اشاره کرد.

او بابت هر موضوع هم رفتار خوب و هم رفتار بد را به تصویر کشیده و مخاطب با استفاده از تصویر به آثار هر یک پی می برد. گرچه خود نویسنده در ذیل هر عکس توضیحی کوتاه را بیان نموده است. در برخی از صفحات نیز هنگام بیان یک رفتار معاشرتی و اجتماعی او قضاوت را بر عهده مخاطب می گذارد.

در بخشی از متن تحت عنوان با مهمان چگونه رفتار کنیم؟ به همراه تصویر به این سوال پاسخ می دهد که وقتی مهمانی داریم، باید با خوش رویی به استقبال او برویم. ما باید طوری رفتار کنیم که مهمان راحت باش.

از دیگر آثار نویسنده می توان به:جانوران قطبی،دلفین ها، حیوانات مزرعه، کنار دریا،دایره المعارف پاسخ به چگونه ساخته شده های من و... اشاره کرد. 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]