تاریخ انتشار خبر: 17 دي 1392 - ساعت 06:45:01
کتاب معجزه عاشورا

کتاب معجزه عاشورا

در این کتاب به مباحث متنوعی درباره جوانب گوناگون حادثه عاشورا پرداخته شده است.از جمله مباحث خواندنی کتاب، تحلیلی فلسفی بر مساله گریه و نقش آن در سیر معنوی و تعالی روحی انسان است که در مجالس مختلف از زوایای متفاوت به آن پرداخته شده است.

کتاب معجزه عاشورا

حسین غفاری

انتشارات حکمت

کتاب حاضر شامل درس گفتارهای حسین غفاری، استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران است که رویکردی متفاوت و نو را در برسی نهضت عاشورا در برابر خواننده قرار می‌دهد. در این کتاب به مباحث متنوعی درباره جوانب گوناگون حادثه عاشورا پرداخته شده است.

معجزه بودن واقعه عاشورا به معنایی حقیقی و نه استعاری تحلیل جامع نهضت عاشورا در مقام حرکتی فردی و عرفانی و در عین حال اجتماعی و انقلابی تبیین مسئله دشوار «علم امام به حوادث آینده» و تحلیل رفتار ایشان بر این مبنا (که در ضمن آن از ماهیت «علم امام» و نسبت علم حضوری و حصولی با رفتار و تکالیف آدمی سخن رفته است) مقایسه قربانی حضرت ابراهیم (ع) با فداکاری و جانبازی امام و تبیین مسئله گریه بر مصائب عاشورا و نقش آن در سلوک معنوی انسان، همچنین، بر اساس تحلیل ارائه شده از واقعه عاشورا و نقش و معنای عزاداری به آسیب‌ شناسی مراسم عزاداری و ترسیم چارچوب صحیح  برگزاری آن پرداخته شده است.

در نهایت به عنوان «ختامه سلک» غزالی از عارف والامقام حافظ در توصیف واقعه عاشورا شرح داده شده است. این کتاب از دوازده فصل تشکیل شده است که به جز مجلس نخست و مجلس پایانی آن، بقیه فصل‌ها از استقلال مباحث برخوردارند، طوری که در مجلس نخست با رویکردی پدیدار شناسانه و جدید واقعه عاشورا معجزه‌ای انسانی در اثبات حقیقت متعالی نظام هستی قلمداد می‌شود و از این منظر، ضمن تحلیل عقلانی پدیده معجزه در تاریخ بشر، ویژگی‌های اصلی امور اعجاز آور با قالب رفتاری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و اصحاب بزرگوارشان تطبیق می‌یابند و مجلس دوازدهم نیز تفسیر غزلی از حافظ است که انطباق آن با حادثه عاشورا به سبکی بدیع، شرح و ارایه شده است.

نویسنده در 10 مجلس دیگر که حاوی مباحث متنوع، گسترده و تحلیلی است تفسیرهای متضاد صاحب‌ نظران گذشته و کنونی امت اسلامی را در تفسیر علل، اهداف و ماهیت نهضت عاشورا  بیان می‌کند و با نارسا دانستن تفسیرهای یک‌ جانبه (فردی و اجتماعی) تفسیری جامع را براساس مبانی بنیادین انسان‌ شناسی الهی و شیعی و مستند بر تحلیل‌های عمیق فلسفی، عرفانی و نیز اصول معارف قرآنی و وحیانی به مخاطب ارایه می‌دهد.


از جمله مباحث خواندنی کتاب، تحلیلی فلسفی بر مساله گریه و نقش آن در سیر معنوی و تعالی روحی انسان است که در مجالس مختلف از زوایای متفاوت به آن پرداخته شده است. همچنین بحث عمیق و گسترده‌ای درباره «علم امام» و شبهات و اشکالات ناشی از این بحث در تفسیر نهضت عاشورا ارایه می‌شود که در ضمن آن به‌ طور خاص درباره نقش، معنا و کارکرد مساله «علم حضوری» و تفاوت ماهوی و کارکردی آن با «علم حصولی» بحث شده است.

همچنین، کتاب معجزه عاشورا در مجلسی مستقل، به بحث درباره مجالس عزاداری حضرت اباعبدالله (ع) و نقش و اهمیت هر یک از عناصر تشکیل‌ دهنده این مجالس می‌پردازد و آسیب‌ شناسی آنها و امور ناشایسته داخل در این مجالس نیز بررسی می‌شوند.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]