تاریخ انتشار خبر: 18 دي 1392 - ساعت 23:56:36
120 داستان گوناگون در کتاب داستان ما

120 داستان گوناگون در کتاب داستان ما

کتاب داستان ما که توسط کارشناس مسائل تاریخی علی دوانی نگاشته شده، مجموعه داستان‌هایی است معتبر، متقن و آموزنده برگرفته از منابع معتبری همچون گلستان سعدی، کشکول شیخ بهایی و...این 120 داستان موضوعاتی همچون علوم، فنون، تاریخ، ادب و اخلاق را شامل می شود.

 

اسلام دینی کامل است و همه جانبه است که درهمه مولفه‌های بشری به نیازهای یک انسان پاسخ می دهد. پیدایش، انحطاط، سقوط و... همه و همه در تاریخ اسلام با شرح و بسط ثبت شده است. با مطالعه تاریخ اسلام برای خود سازی و نیل به مقام‌های عالی می‌توان جوانمردی، عدالت، گذشت، ایثار و... در هر یک از داستان‌هایی که در تاریخ اسلام آمده را پیدا کرد و همچنین خود این داستان‌ها می تواند چراغ راه باشد. اسلام بسیار به تاریخ اهمیت می‌دهد شاید دلیلی بر این مدعا آثار بسیاری است که بیش از هر ملت دیگری در باب تاریخ توسط مسلمین نگاشته شده است. اهمیت و توجهی را که مسلمانان برای تاریخ قائل هستند از قرآن محید گرفته اند چرا که بخش اعظمی از قرآن را قصص و سرگذشت ملت های پیشین  و مردم عرب قبل و بعد از اسلام تشکیل داده بدانیدکه قرآن سوره‌ی دارد به نام قصص یعنی نقل کردن داستان و سرگذشت مشتمل بر وقایع تلخ و شیرین، زشت و زیبای اقوام گذشته بنابراین داستان نویسی ارمغان اسلام است. گرچه غرب آنرا به نام خود ثبت نموده است.

 

اگر نگاهی به تاریخ علوم در سطوح دانشگاهی مختلف داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که بسیاری از علوم اساس و زیربنایشان در زمان تمدن برزگ اسلامی شکل گرفته است. گرچه ضعف بزرگ بسیاری از ملل مسلمان این است که هنوز به نقش علما و دانشمندان اسلامی در علوم پایه و حتی مهندسی و انسانی پی نبرده‌اند چرا که غرب همه‌ی این علوم را به نام خود ثبت نموده.

 

ولتر معتقد است که در دروان توحش و نادانی اروپا پس از سقوط امپراتوری روم، مسیحیان همه چیز  را از قبیل ریاضی، نجوم، شیمی و... از مسلمانان آموخته‌اند. او در پاسخ به بسوئه که در تاریخ جهانی همه چیز را به خاطر قوم یهود آفریده می‌داند می‌گوید: در هیج زمانی، هیچ هنر تکامل یافته ای نزد یهودیان نبوده است. در صورتی که مسلمانان از همان قرون اولیه اسلامی، در تمام علوم و فنون آن روز، مربی اروپائیان بوده‌اند. در قرون وسطی و در گرماگرم جنگ های صلیبی و دوران پس از آن بود که اروپائیان در اروپا و آسیا با اسلام و علوم و فنون اسلامی آشنا شده‌اند و بسیاری از معارف بشری را که مسلمین بسط داده بودند به نام خود ثبت کردند.

 

هر  یک از ما مسلمین باید با اتفاقاتی که در طول تاریخ برای ملل مسلمان رخ داده آشنا شویم. داستان‌ها در واقع بیان کننده هویت یک ملت می باشند که سینه به سینه، نسل به نسل و... از گذشتگان به ما رسیده است و همچنین داستان‌ها گنجینه‌های با ارزشی هستند که میراث تاریخ برای ما قلمداد می شوند و در دل هر داستانی تجربه، درس و... گنجانده شده است.

 

کتاب داستان ما که توسط  کارشناس مسائل تاریخی علی دوانی  نگاشته شده، مجموعه داستان‌هایی است معتبر، متقن و آموزنده برگرفته از  منابع معتبری همچون گلستان سعدی، کشکول شیخ بهایی و...این 120 داستان  موضوعاتی همچون علوم، فنون، تاریخ، ادب و اخلاق را شامل می شود.

 

این داستان‌ها جز در یکی دو مورد که از حافظ و مولوی ذکر شده مابقی ترجمه شده و شاخ و برگی بدان افزوده نشده است تا صحت آن حفظ شود.این داستان ها تقریبا بر اساس سابقه و زمان از بالا و پایین تنظیم شده مگر داستان‌های سعدی که در خلال آنها برای چاشنی و به مناسبت آورده شده است. 

 

کتاب داستان ما از سوی  چاپ و نشر بین الملل وارد بازار شده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]