تاریخ انتشار خبر: 19 دي 1392 - ساعت 01:18:33
سیر تفکر جدید در جهان و ایران با  نگاهی جدی بر اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران

سیر تفکر جدید در جهان و ایران با نگاهی جدی بر اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران

کتاب سیر تفکر جدید در جهان و ایران در کنار توضیح و واکاوی بعضی اصطلاحات و تعاریف فلسفی و اجتماعی حاوی بررسی اجمالی سیر تحولات جریان‌های فرهنگی و سیاسی غرب(پس از رنسانس) و ایران بعد از مشروطه است.

انقلاب اسلامی ما یک انقلاب صرفا سیاسی و یا دگرگونی اقتصادی، اجتماعی و... نیست. انقلاب اسلامی در واقع رنسانسی است در  تمام شئون زندگی یک مسلمان. انقلاب اسلام تجدید حیات اسلام را در تمام وجود و ابعاد، در نظر دارد و شاید برای همین هم باشد که آماج حملات دشمن قرار گرفته است.

 

روشنفکری، دموکراسی، فراماسونری، اومانسیم، استعمار، لیبرالیسم و... همگی واژگانیست که همه روزه از رسانه‌ها و یا در کوچه و پس کوچه‌های شهرمان آنها را می شنویم. شاید تعریفی از آن‌ها را بدانیم اما تاریخ  و تاریخچه آنرا بررسی نکرده‌ایم. جدال ما و غرب یک جدال همه جانبه است و وقتی پنجه در پنجه با غرب  هستیم قطعا ضرورت یک کار ایدولوژیک واضح و مبرهن است. اما این کار ایدولوژیک بدون بررسی سیر تحولات فکری و فرهنگی خودمان بعد و غرب امکان پذیر نیست.

 

کتاب سیر تفکر جدید در جهان و ایران در کنار توضیح و واکاوی بعضی اصطلاحات و تعاریف فلسفی و اجتماعی حاوی بررسی اجمالی سیر تحولات جریان‌های فرهنگی و سیاسی غرب(پس از رنسانس) و ایران بعد از مشروطه است.

غرب زدگی شاید چندین دهه است که کشور ما را دچار مشکل کرده و یکی از چالش‌های ما بوده است. این موضوع چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب در ساحت‌های فرهنگی و مادی مسلمانان ایران زمین رسوخ کرده است و آرمان‌های ما را هدف قرار داده است.

 

این کتاب نگاهی جدی بر اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران است. باید توجه داشت که شناخت زمینه‌هایی که درخت فرهنگی  یا به عبارت دیگر درخت زندگی ما بر آن استوار شده برای ما صرفا یک تفنن آکادمیک نیست، یک مشغولیت روشنفکرانه هم نیست تا خواننده در صور آشنایی با چند کلمه و اصطلاح فرهنگی سیاسی بدمد و به راحتی از کنار آن بگذرد.

 

مطالب این کتاب برای پی بردن به حقیقت ، موقعیت و موجودیت فعلی خودمان است. نویسنده مطالب کتاب را فقط به عنوان یک مطلب لازم و مد شده بیان ننموده است بلکه دغدغه ای بوده در ذهن نوبسنده چرا که برای درک موقعیت کنونی و موجودیت فعلی مان نیازمند بررسی آنها بوده است.

 

این کتاب در شش بخش نگاشته شده است که نویسنده کتاب را با شناخت قرون وسطی و بررسی چرایی آمیختگی مسیحیت و فلسفه نوافلاطونی، ارسطویی، جنگ های صلیبی، حکومت اسلامی اندلس، اومانیسم و...آغاز نموده و با بحث پیرامون رگه های اشرافیت در روشنفکری  کتاب را به پایان می برد.

 

در این بین مطالبی همچون مشروطه، فراماسونری، اصالت سود،یهودیگری، تساهل و تسامح، مقابله تشیع با فلسفه یونانی، نهضت ترجمه، صهیونیسم را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.

 

مطالعه این کتاب به کلیه دانشجویان، طلاب و تمام کسانی که در پی مطالعه جدی اوضاع فرهنگی و سیاسی و اجتماعی این سرزمیند توصیه می شود.   

 

این کتاب از سوی نشر هلال به چاپ رسیده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]