تاریخ انتشار خبر: 19 دي 1392 - ساعت 01:01:58
ارائه یک تصویر جامع و همه جانبه از اسلام در کتاب شناخت اسلام

ارائه یک تصویر جامع و همه جانبه از اسلام در کتاب شناخت اسلام

مجموعه حاضر در ارائه یک تصویر جامع و همه جانبه از اسلام که مرتبط با حوزه‌های مختلف زندگی بشر موفق بوده است. شاید دلیل آن هم سیر منطقی مباحث، زمینه‌های گوناگون مطرح شده، بیان شفاف و ساده، دقیق و رسا گویی و توجه به ضروریات و مقتضیات زمان و مکان باشد.

طی سده‌های گذشته تلاش های بسیاری برای معرفی اسلام به عنوان راه به سعادت رسانیدن انسان‌ها و همچنین ارائه مکتب پیامبر اسلام و ائمه اطهار(علیهم السلام) به جوامع بشری شده لذا از این منظر کتب بسیاری نیز در این زمینه به چاپ رسیده است.

 

 

کتاب شناخت اسلام گرچه می‌تواند یکی از این تلاش‌ها قلمداد شود اما کم لطفی است اگر نگویم که شاید در این زمینه نه آنکه بی نظیر بلکه کم نظیر عمل کرده است. این کتاب که در واقع مجموعه مباحث کتاب‌های تعلیمات دینی است که بین سالهای 49 تا 57 توسط گروه کارشناسان کتب تعلیمات دینی سازمان تالیف کتب درسی وزارت آموزش  و پرورش، شهید حجت الاسلام دکتر محمد جواد باهنر، شهید آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی و حجت الاسلام دکتر علی گلزاده (غفوری) تالیف شده است.

 

 

مجموعه حاضر در ارائه یک تصویر جامع و همه جانبه از اسلام که مرتبط با حوزه‌های مختلف زندگی بشر موفق بوده است. شاید دلیل آن هم سیر منطقی مباحث، زمینه‌های گوناگون مطرح شده، بیان شفاف و ساده، دقیق و رسا گویی و توجه به ضروریات و مقتضیات زمان و مکان باشد.

 

 

 انسان، ایمان، تاریخ در بینش اسلامی، عدل و میدان گسترده آن در اسلام، خانواده، خودسازی، نظام عادل اجتماعی و... تنها بخشی از مطالب مفید ارائه شده در این کتاب است.

 

 

 آنچه که در ادامه می آید بخشی از کتاب که حول موضوع خودسازی ذکر شده است:

 

 

«انسان از نظر اسلام موجودی سازنده است، سازنده خود و سازنده محیط زندگی خود. میزان موفقیتش در سازندگی محیط به میزان موفقیتش در سازندگی خویش بستگی دارد و بالعکس، یعنی توفیق در بهسازی محیط زندگی راه او را برای بهسازی خویش هموارتر می کند. توجه به این رابطه متقابل نیرومند بین انسان و محیط زندگیش ایجاب می‌کند که او به مساله خودسازی توجه و اهمیت دهد. خودسازی وسیع و همه جانبه، متناسب با دید وسیع و همه جانبه  یک مسلمان نسبت به انسان و جهان.

 

 

کتاب شناخت اسلام به همت انتشارات روزنه به چاپ رسیده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]