تاریخ انتشار خبر: 19 دي 1392 - ساعت 07:41:58
110 داستان از سرگذشت پیامبران

110 داستان از سرگذشت پیامبران

کتاب سرگذشت پیامبران، لطیف راشدی شامل 110 داستان گوناگون از زندگی پیامبران الهی است که بیشتر نویسنده اصل داستان را از منابع معتبر بیان و کمتر نتیجه‌گیری می‌کند تا مخاطب خودش با تفکر پند و اندرز داستان را فرا بگیرد.

 

خداوند متعال در آیه 120 سوره هود می‌فرماید: و ما همه این داستان‌های پیامبران را برایت بیان می‌کنیم تا قلبت را به آن قوی و استوار گردانیم و در این شرح حال رسولان راه درست بر تو روشن شود و اخل ایمان را پند و تذکر باشد.

 

 کتاب سرگذشت پیامبران، لطیف راشدی شامل 110 داستان  گوناگون از زندگی پیامبران الهی است که بیشتر نویسنده اصل داستان را از منابع معتبر بیان و کمتر نتیجه‌گیری می‌کند تا مخاطب خودش  با تفکر پند و اندرز داستان را فرا بگیرد.

 

  3 داستان از حضرت آدم(ع)، 9 داستان از حضرت نوح(ع)، یک داستان از حضرت هود(ع)، 14حضرت ابراهیم(ع)، 2 داستان از حضرت یعقوب(ع)، 4 داستان از حضرت یوسف(ع)، یک داستان از حضرت شعیب(ع)، 24 داستان از حضرت موسی(ع)، یک داستان از حضرت یونس(ع)، 4 داستان از حضرت داوود(ع)، یک داستان از حضرت سلیمان(ع)، یک داستان از زکریا(ع)، 17 داستان از حضرت عیسی(ع) 28 داستان از زندگی حضرت محمد(ص) در این کتاب موجود است.

 

 در داستان چهاردم زندگانی حضرت موسی(ع) آمده است:

 

« در زمان حضرت موسی(ع) مدتی باران نیامد حضرت با هفتاد هزار نفر از بنی اسراییل برای دعای طلب باران به صحرا رفتند حضرت دعا کرد ولی دعایش به اجابت نرسید در مناجات با خدا عرض کرد: چرا دعای ما به استجابت نرسید؟ به او خطاب رسید که در میان دعاکنندگان یک نفر سخن چین بود از این رو دعای شما را مستجاب نکردم.

 

حضرت در میان جمعیت صدا زد این سخن چین هر کجا هستی بیرون رو که به خاطر تو دعای این مردم مستجاب نمی‌شود. کسی از میان جمعیت بیرون نرفت و سپس دعا یه استجابت رسید و باران آمد.

 

حضرت در مناجات عرض کرد: خدایا کسی از میان جمعیت بیرون نرفت و در عین حال دعا مستجاب شد و باران آمد؟ خطاب شد: ای موسی وقتی تو سخن چین را صدا زدی او فهمید و عرض کرد خدایا سخن چین من هستم مرا میان این مردم رسوا مکن، توبه کردم چون او توبه کرد دعای جمعیت مستجاب شد.»

 

نویسنده در داستان هفتم زندگی حضرت محمد(ص) نوشته است:

 

«وقتی در جنگ احد دندان مبارک رسول خدا(ص) شکست و صورتش مجروح شد یارانش سخت مجروح شدند و با آن حضرت عرض کردند: دشمن را نفرین کن!

 

حضرت در پاسخ فرمودند: من به عنوان نفرین کننده مبعوث نشده‌ام بلکه برای دعوت مردم به سوی حق و رحمت برای آن‌ها مبعوث شدم. خداوندا قوم مرا هدایت فرما چرا که آنان آگاهی ندارند.» 

 

این کتاب 207 صفحه‌ای از سوی مؤسسه فرهنگی انتشارتی حضور به چاپ رسیده است.  

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]