تاریخ انتشار خبر: 05 بهمن 1392 - ساعت 23:18:08
اندیشه سبز ، زندگی سرخ (زمان و زندگی شیخ فضل الله نوری)

اندیشه سبز ، زندگی سرخ (زمان و زندگی شیخ فضل الله نوری)

آنچه در کتاب حاضر پیش روست، مروری بر شخصیت علمی، اجتماعی، سیاسی و دینی ِ شیخ فضل الله نوری می‌باشد که توسط محققی متبحّر و خالی از حبّ و بغض‌های به تحریف کشاننده تدوین و بررسی شده است.

نام شیخ فضل الله نوری، در تاریخ، با عنوان مشروطیت گره خورده و آنچنان که برای فهم جریان و تاریخ مشروطه ناگزیریم شخصیت و اندیشه‌های شیخ فضل الله نوری را بشناسیم تا نسبت به طیف‌ها و جریانات مشروطیت شناختی صحیح و دقیق پیدا کنیم.

 

 

آنچه در  کتاب اندیشه سبز ، زندگی سرخ (زمان و زندگی شیخ فضل الله نوری)به قلم علی ابوالحسنی (منذر)پیش روست، مروری بر شخصیت علمی، اجتماعی، سیاسی و دینی ِ شیخ فضل الله نوری می‌باشد که توسط محققی متبحّر و خالی از حبّ و بغض‌های به تحریف کشاننده تدوین و بررسی شده است.

 

 

 نویسنده ابتدا به حیات شخصی، خانوادگی و علمی او مروری کرده و سپس بر این اساس که معماران ِ جان و مربیانِ روح شیخ فضل الله نوری ، دو استاد بزرگ او یعنی «میرزا حبیب الله رشتی(ره)» و «میرزای شیرازی(ره)» بوده و شخصیت «جامع» شیخ، در واقع عصاره‌ای از فضائل علمی و عملیِ آنان – خاصه میرزای شیرازی- بوده است، به بررسی احوال و اندیشه‌های این دو استاد بزرگ پرداخته تا فضای حاکم بر محیط پرورش وی و عوامل رشد و کمال او روشن شود.

 

 

عمده‌ی شاگردی شیخ، نزد میرزای شیرازی(ره) در سامرّاء بوده  که با بررسی پرونده‌ی عظیم علمی، عملی و بینش دقیق سیاسی آن بزرگ مرد، تبیین ارتباط وثیق ایشان با شاگردش شیخ فضل الله و در نهایت عزیمت شیخ به تهران به امر استاد و فعالیت‌ها و خدماتش به مسلمین، نمایانگر سیمای اندیشه و رفتار شیخ نوری(ره) است.

 

 

نویسنده پس  از این بخش، ضمن مرور بر مبارزات و فعالیت‌های سیاسی شیخ از جنبش تحریم تا دوران پرفراز و نشیب مشروطه، به تبیین مراحل این مبارزه می‌پردازد.

 

 

در این بخش تشریح می‌شود که شیخ در جنبش تنباکو نقش سه گانه‌ای را به عهده داشته است: 1.مجرای ارتباط و منبع اطلاعات برای رهبر جنبش (میرزای شیرازی) در پایتخت 2.جایگاه ویژه در خُنثاگری تبلیغات سوء بر علیه نهضت 3.تبلیغ روح دینی و هویّت مذهبی ِ نهضت

 

 

 نظر به جایگاه ویژه‌ی شیخ در نهضت تنباکو و اعتباری که در متن جامعه و میان نخبگان پدیدار گردید، حق این بود که پرچم عدالت خواهی صدرِ مشروطه را نیز ایشان به دوش بکشد؛ و چنین هم شد.

 

 

نویسنده در ادامه‌ی سخن به تبیین همین موضوع پرداخته و نشان می‌دهد که شیخ شهید با تدابیر حکیمانه و فعالیت‌های سیاسی‌اش چگونه مقدمات جنبش اجتماعی عدالت خواهی را فراهم کرد، اما تحت تأثیر جریانات پیش آمده که تفصیل آن‌ها در کتاب گذشته است، در حول و وَلای این‌که موج نیرومند «مشروطه» همه را –طوعاً یا کرهاً- باخود همراه کرده بود، شهید نوری ناگزیر با شعاری جدید به میدان آمد «مشروطه مشروعه» و این، به معنای ورود به سومین مرحله‌ی مبارزات شیخ بود که در نهایت اوضاع حساس و پیچیده‌ی آن روز کشور و پرده‌هایی که یکی پس از دیگری (با نیرنگ بریتانیا و همراهی تزار) رخ می‌نمود، کار را بدان‌جا رساند که شیخ شهید مصلحت اسلام و ملت را در تحریم و هدم «پارلمانتاریسم وارداتی» دید و در واقع بر آن شد که «عدالتخانه» را جایگزین مجلس کند.

 

 

 بخش پایانی کتاب به تشریح این شرائط و پیچیدگی‌های زمانه می‌پردازد و علل عدم موفقیت شیخ فضل الله نوری در نیل به اهداف مقدسش را تبیین می‌کند.

 

 

 این کتاب در صفحه 184از سوی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران به چاپ رسیده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]