تاریخ انتشار خبر: 14 بهمن 1392 - ساعت 00:23:45
دهه سرنوشت ساز

دهه سرنوشت ساز

امام خمینی (ره) تصمیم گرفته بود که بعد سال‌ها دوری از وطن به ایران باز گردد که در 12 بهمن اتفاق تاریخی روی داد و امام بعد از سال‌ها وارد فرودگاه مهر آباد شد و بعد از 10 روز اتفاقات مختلف در نهایت 22 بهمن 1357 انقلاب رسما به پیروزی رسید و نظام پهلوی سقوط کرد.

نظام شاهنشاهی پهلوی نفس‌های آخر خود را می‌کشید و  محمد رضا شاه پهلوی از ایران رفته بود و دولت، بعد از دست به دست شدن‌های متعدد به شاپور بختیار رسیده بود.

 امام خمینی (ره) تصمیم گرفته بود که بعد سال‌ها دوری از وطن به ایران باز گردد که در 12 بهمن اتفاق تاریخی روی داد و امام بعد از سال‌ها وارد فرودگاه مهر آباد شد و بعد از 10 روز اتفاقات مختلف در نهایت  22 بهمن 1357 انقلاب رسما به پیروزی رسید و نظام پهلوی سقوط کرد.

جناب آقای داود قاسم پور به خاطر اهمیت این دهه تصمیم به انتشار کتاب (دهه سرنوشت ساز) کرده است و آن وقایع و رویدادهای مقدماتی آن را برای مخاطبین با استفاده از منابع خود روایت کرده است .

 این پژوهش در چند فصل مجزا تدوین شده است که در فصل اول به تشکیل شورای انقلاب و نقش آن در هدایت انقلاب پرداخته و  در فصل دوم به تکاپوهای شاه و حامیان‌اش برای مهار انقلاب اختصاص پیدا کرده است.

  در فصل سوم جناب آقای قاسم پور اتفاقات بازگشت امام به کشور را روایت می کند و در  فصل‌های بعدی هم به تبعات حضور امام در کشور از جمله پیوستن گروه‌های مختلف مردم به صفوف انقلاب، پیام‌های امام به قشرها و گروه‌ها، تشکیل دولت موقت و واکنش‌ها به آن پرداخته شده و در نهایت فصل آخر هم به رخدادهای منتهی به پیروزی انقلاب اختصاص پیدا کرده است.

 حال ما گوشه‌ای شور مردم از استقبال از امام در 12 فروردین را که در صفحه 144 آمده را به عنوان نمونه از این کتاب  می‌آوریم:

امام مدام اصرار می‌کردند که در را باز کنید و تأکید می‌کردند که مردم را بیشتر از این در انتظار نگذارید . آقای ناطق نوری در این زمینه می‌گوید: ماشین امام را در میان تپه‌ای از مردم دیدم و امام هم داخل ماشین آقای رفیق دوست، به مردم دست تکان می‌دادند و ابراز احساسات آنان پاسخ می‌دادند . در نتیجه‌ی آن، مردم تحریک می‌شدند. من شناکنان روی دست‌های مردم به طرف ماشین امام رفتم . آقای رفیق دوست به محض آنکه مرا دید آشنایی داد و من روی کاپوت ماشین نشستم . در حالی که کاپوت ماشین سوراخ سوراخ شده بود... در این لحظه بود که هلیکوپتر رسید.

لازم به ذکر است که در انتهای مطالب این کتاب تصاویر و فهرست اعلام هم آمده است.

این کتاب از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسیده است. 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]