تاریخ انتشار خبر: 29 بهمن 1392 - ساعت 02:27:09
کتاب (خانواده و تربیت مهدوی) راه‌کاری برای تربیت نسلی مهدی باور

کتاب (خانواده و تربیت مهدوی) راه‌کاری برای تربیت نسلی مهدی باور

در این کتاب راهکارهای عملی بسیار مؤثری را ارائه شده و با استفاده از این راهکارها می‌توانیم فرزندانمان را در مسیر تربیت مهدوی سوق دهیم تا در این دنیا و دنیای ابدی در محضر الهی روسفید و سربلند باشیم.

کتاب خانواده و تربیت مهدوی حاصل تلاش دو استاد گرامی، آقای مرتضی آقاتهرانی و محمدباقر حیدری کاشانی است که این دو استاد اخلاق و تربیت سعی کرده‌اند. خانواده‌ها را برای تربیت نسلی مهدی باور آشنا کنند و همچنین راهکارهای عملی را در این کتاب گردآوری کرده‌اند.

بخش اول: به سیمای خانواده در نظام هستی ـ سیره‌ نبوی ـ و آخرالزمان پرداخته است.

خداوند از ابتدای خلقت هرچیزی را جفت آفریده است. خدای رحمان انگیزه تشکیل خانوده را در نهاد انسانها قرار داده است، تا درکنار هم به آرامش برسند. رسیدن به کمالات در گرو تشکیل خانوده است. در دوران آخرالزمان نظام خانوده از هم‌گسیخته شده و خانوده‌ها تحت تأثیر دیده‌ها و شنیده‌های خود از رسانه‌ها قرار گرفته و هویت خانوده دچار بحران شدید نابسامانی عاطفی و شهوت گرایی ـ بی غیرتی مردان ـ زن پرستی ـ مانع تراشی در تربیت دینی فرزندان آشناگریزی و همسایه آزاری ـ حرام خوری و آلودگی‌های اقتصادی می‌شود.

بخش دوم: مراحل شکل گیری دکترین تربیتی مهدوی و بنیان‌ها و ویژگی‌های آن را بیان شده است.

بخش سوم: عوامل تأثیر گذاری در فرآیند تربیت مهدوی را شرح داده که شامل وراثت و محیط است. ورات محیط شامل محیط جنین، جغافی و اجتماعی می‌باشد که در دوره جنینی تمام رفتارهای روحی و روانی و تغذیه‌ای مادر تأثیر فراوانی در تربیت مهدوی بر جنین دارد.

محیط زندگی و تعلیم و تربیت فرزندان در شکل‌گیری شخصیت آنان نقش بسزایی ایفا می‌کند، همچنین در مرحله ازدواج همسر نیز در تغییر شخصیت انسان می‌تواند مؤثر باشد.

بخش چهارم: در مورد بنیان‌های خانوده در فرآیند تربیت مهدوی که شامل خدا و دعا محوری است. باید والدین و مربیان دراعمال و رفتار خود دقت داشته باشند چون فرزندان از رفتار آنها الگوبرداری می‌کنند و شخصیت فرزند طبق بینش والدین و آینده شکل‌ می‌گیرد. در این بخش راهکارهایی برای تربیت مهدوی بیان نموده‌اند.

بخش پنجم: بستر سازی تربیت مهدوی است که شامل دقت کردن در گزینش همسر ـ شرایط انعقاد نطفه ـ ‌مراقبتهای دوره جنینی ـ نام‌گذاری و مسایل دیگر است که در فرایند تربیت مهدوی مؤثر بوده را شرح داده‌اند.

سه بخش نهایی کتاب راهکارهای عملی را ارائه داده است.

بخش ششم: آداب تربیتی و ویژگی هفت سال نخست دوران کودکی است که آداب خاصی برای تربیت کودک مهدی محب وجود دارد. از جمله کام برداری با تربت امام حسین(علیه السلام)، تلاوت اذان و اقامه در گوش نوزاد ـ عقیقه  و ولیمه ـ تراشیدن موی سر و اعطای صدقه ـ همراه کردن حرز با نوزاد ـ رعایت مقررات و آداب شیردهی..

در این بخش ارائه راهکارهای عملی درنهادینه‌سازی محبت مهدوی در دوران هفت سال نخست کودک می‌باشد که شامل ایجاد فضای مهدوی در خانه ـ آموزش های‌ دینی مهدوی به زبان کودکانه ـ همبازی شدن با کودک ـ ارج نهادن به فرمانروایی وبازی گوشی کودک ـ میدان دادن به کودک برای تجربه آموزی خلاق است.

بخش هفتم: اختصاص به ویژگی‌های دوران هفت سال دوم (نوجوانی) مهدی باور دارد که شامل دوران علم و ادب آموزی ـ نهادینه‌سازی فضایل اخلاقی ـ دوران مدرسه و تربیت مهدوی ـ دوران بلوغ فکری و جنینی می‌باشد.

بخش نهایی و هشتم این کتاب اختصاص به هفت سال سوم یعنی دوره جوانی که تربیت مهدی باور نام نهاده‌اند. این دوره وزارت ـ ملازمت ـ نصرت و یاری پدر و مادر نام گرفته و همچنین در پایان این بخش راهکارهای عملی را توصیف نموده‌اند.

پدر خانواده در سرنوشت فرزند نقش خیلی مهمی دارد و می‌تواند مسیر زندگی او را به سمت کمالات یا انحرافات سوق دهد و اولین و مؤثرترین قدم در سرنوشت فرزند توسط پدر باید برداشته شود.

حق فررزند بر پدر واجب است که پایه و مبدأ به وجود آمدن فرزند است، در انتخاب مادر دقت نموده و تنها به جمال زیبای او بسنده نکند بلکه مادری با تقوا و پرهیزگار انتخاب نموده تا پرورش جنین او در وجود مادری باتقوا رشد نماید.

در صورتی والدین صاحب فرزند صالح خواهند شد که در رفتار و اعمال خود دقت نمایند، و در صراط مستقیم و سوی پروردگار گام بردارند.

در این کتاب راهکارهای عملی بسیار مؤثری را ارائه شده و با استفاده از این راهکارها می‌توانیم فرزندانمان را در مسیر تربیت مهدوی سوق دهیم  تا در این دنیا و دنیای ابدی در محضر الهی روسفید و سربلند باشیم.

 این کتاب در صفحه از سوی کتاب یوسف(کتابستان) به چاپ رسیده است.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]