تاریخ انتشار خبر: 15 اسفند 1392 - ساعت 07:35:36
رمانی فرانسوی به نام خانواده تیبو

رمانی فرانسوی به نام خانواده تیبو

رمانی است طولانی در شرح زندگی چندین نسل به فرم کلاسیک، که حوادث آن در دوران عجیبی روی می‌دهد که همه‌چیز در معرض ایراد و اتهام است. و حتّی افراد باوجدان از بحران وجدان زمانه رنج می‌برند.

خانواده تیبُو Les Thibaults

داستان خانواده‌های بزرگ

رمانی است طولانی در شرح زندگی چندین نسل به فرم کلاسیک، که حوادث آن در دوران عجیبی روی می‌دهد که همه‌چیز در معرض ایراد و اتهام است. و حتّی افراد باوجدان از بحران وجدان زمانه رنج می‌برند.

یک خانواده پاریسی

خانواده تیبو، از خانوده‌های بورژوازی بزرگ پاریسی است که در اواخر قرن نوزدهم به اوج پیروزی و افتخار می‌رسد، و درآغاز جنگ بزرگ جهانی درهم می‌ریزد.

وقایع نیم قرن

در بخش«دفتر خاکستری»، در ابتدا فضای رمان ترسیم می‌شود، و آدمها به صحنه می‌آیند. پدر خانواده، مستبد است وهمه گوش به فرمان او، وکاتولیک و عاقل و دوراندیش. پسر بزرگتر او، آنتوان، پزشک است و در کار خود موفق و خبره. اما پسر دیگر او، ژاک، از چهارده سالگی به عصیان روی می‌آورد، و در سالهای بعد همچنان سرکش است. و دوست دارد که روشنفکر مبارزی باشد. پس از چندی، ژاک خانه را رها می‌کند، و به اتفاق یکی از رفقایش از شهر می‌گریزد. و در بخش «ندامتگاه» در این رمان، ژاک را می‌بینیم که در خانه است و زیر نظر پدرش، که سعی می‌کند با تحکّم او را در زندان خانه نگاه دارد، و به تأدیب او بپردازد. اما ژاک این دوره را نیز سپری می‌کند، و در فصل‌های بعد، عاشق می‌شود. و با عشق نیز به خوشبختی نمی‌رسد. و به سویس می‌رود، و به‌دار و دسته‌های آنارشیست و سوسیالست می‌پیوندد. برادر بزرگ او، آنتوان، هرچند افکار متعادلی دارد، و پزشک موفقی است. اما در فصل‌های بعدی رمان، او را می‌بینیم که وجدان آسوده‌ای ندارد، و در بخش «مرگ پدر»، او را بر بالین پدرش که در حال احتضار است می‌یابیم، که حتی در آخرین لحظات عمر نیز می‌خواهد نقش یک پدر مسلّط و فرمانروا را بازی کند. اما مرگ به اومهلت نمی‌دهد، و پس از او پسران بی‌ایمان و بی‌اعتقاد او به همدگر نزدیک می‌شوند. گوئی پیوندهای خونی و خانودگی، دوباره آنها را به‌هم ربط می‌دهد.

نویسنده در جلدهای بعدی رمان، که از 1936 تا 1940 انتشار یافته، بیشتر به وقایع جنگ اول جهانی می‌پردازد، و در تابستان 1914، داستان به پایان خود می‌رسد. و ژاک که از مبارزان نهضت‌های آنارشیستی و سوسیالیستی است، و بر ضدّ جنگ تبلیغ می‌کند، به دست ژاندارم‌ها اعدام می‌شود. و آنتوان نیز به زندگی دررآور خود پایان می‌دهد. و پیش از مرگ، در آخرین صفحات رمان، به تیرگی حیات آدمی می‌اندیشد. و گمان می‌کند که مرگ پایان همه دردهاست. اما نمی‌تواند آینده فرزند ژاک را نادیده بگیرد.

 روشنفکران ِ بین دو جنگ

از نظر سبک و شیوه رمان‌نویسی، «خانواده تیبو» هیچ چیز تازه‌ای ندارد. و نویسنده به قواعد و ضوابط رمان سنّتی، که در قرن نوزدهم دوام و استحکام یافته بود، وفادار می‌ماند، و تنها منظورش آن است که تحولات ضمیر روشنفکران را در دوران عذاب‌آور بین دو جنگ نقاشی کند. که در این رمان، ژاک جز به طغیان به چیزی نمی‌اندیشد. و آنتوان مدام از شک و بی‌اعتقادی رنج می‌برد. و بدین‌گونه بزرگترین معمّای دوران در این رمان منعکس شده است. «خانواده تیبو» از بحرانی سخن می‌گوید که جنگ اول جهانی، با غوغای هولناکش در جهان به همراه آورد، و حسّ اعتماد و اطمینان را دفن کرد. و آخرین جلدهای کتاب بیشتر به همین موضوع اختصاص دارد.

 روژه مارتَن دوگار

روژه مارتن دوگار(1958 ـ 1881)، بعد از انتشار نخستین رمان خود به نام «ژان باروا» در سال 1921، بیست سال از عمر خود را به نوشتن رمان «خانواده تیبو» اختصاص داد. در بخشی از این رمان، با عنوان «تابستان 1914»، که به تنهایی نیمی از این کتاب را تشکیل می‌دهد، نویسنده فرصت می‌یابد که بلندپروازیهایش را در محدوده تاریخ نویسی به نمایش بگذارد. پایان زندگی این نویسنده با ناتوانی و بیماری همراه بود. روژه مارتن دوگار در سال 1937 جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد.

«روگُن ـ ماکار» ی دیگر

امیل زولا، نظریه ژنه‌تیک را که رشته داستانهای «روگُن ـ ماکار» خود را بر اساس آن پایه‌گذاری کرده بود، و در واقع «صدای خون» را، برای رُوژه مارتن دوگار به ارث گذاشت. و در این رمان می‌بینیم که دو برادر، دو موجودی که طبع و خوی کاملاً متفاوتی دارند، اما چون از نظر خونی به هم وابسته‌اند، به سوی همدیگر کشیده می‌شوند.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]