تاریخ انتشار خبر: 24 فروردين 1393 - ساعت 10:40:14
آفاق جهانی تفکر شیعه

آفاق جهانی تفکر شیعه

سوال اساسی کتاب اين است كه «چه ارتباط و نسبتی بين مهدويت و حكومت جهانی حضرت مهدی (عج) ‌با پديده جهانی‌سازی وجود دارد؟»

کتاب «آفاق جهانی تفکر شیعه» در 19 فصل با عنوان‌هایی مانند «جهانی شدن مصطلح»،«پیشینه تاریخی جهانی شدن مصطلح»،«نظرات مخالف جهانی شدن مصطلح»،«جهانی شدن الهی»،«اصول هستی‌شناسی جهانی شدن الهی»،«جهانی شدن الهی از منظر برخی آیات قرآن کریم»،«جهانی شدن الهی از منظر برخی روایات اسلامی» و «اصول و راه‌کارهای اساسی برای نیل به جهانی شدن حقیقی»، مبناهایی را که به تبیین اندیشه جهانی شدن از منظر اسلام کمک می‌کنند، تحلیل کرده است.

 سوال اساسی کتاب اين است كه «چه ارتباط و نسبتی بين مهدويت و حكومت جهانی حضرت مهدی (عج) ‌با پديده جهانی‌سازی وجود دارد؟» 

به عقیده نویسنده کتاب، برای بررسی جهانی ‌شدن بايد معلوم كرد كه جهانی‌شدن الهی داراي چه مبانی،‌ ويژگی‌ها، ‌مولفه‌ها و اقتضائاتی است و آيا اين جهانی‌سازی كه ناظر به وضعيت موجود است، با جهانی‌شدن الهی، ‌منطبق است يا خير؟ بديهی است بدون فهم و درك مولفه‌ها، ‌اركان ‌و ابعاد مختلف جهانی‌سازی اين مقايسه و انطباق امكان‌پذير نخواهد بود. گام دوم،‌ شناخت وضع موجود جهان و انطباق آن با ادعاهای جهانی‌سازی است. بررسی اين موضوع كه اظهارات طرفداران جهانی‌شدن با واقعيات موجود جهانی چقدر هم‌سويی و هم‌خوانی دارد، ‌در گرو گام دوم است. گام سوم و نهايی، ‌شناخت ظرفيت‌های دين مبين اسلام، به ویژه مهدويت و تفكر شيعه برای عام‌گرايی و جهانی‌شدن از يك سو و انطباق آن با وضع موجود عالم و جهانی سازی از سوی ديگر است.

مهدویت و جهانی شدن هر دو از جمله مباحث مهم عصر حاضرند و اعتقاد به ظهور منجی یک باور فرا‌دینی بین انسان‌ها ست. به همین دلیل مهدویت و منجی‌گرایی دغدغه تمام انسان‌ها در دوران‌های مختلف تاریخ بوده است. در عصر ما نیز جهانی شدن با توجه به جهانی شدن تفکرِ اعتقاد به منجی‌گرایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یکی از ویژگی‌های اثر حاضر معرفی ظرفیت‌های دین اسلام به ویژه مهدویت و تفکر شیعه برای عام‌گرایی و جهانی شدن با انطباق وضع موجود عالم و جهانی شدن است.

جهانی شدن یک اندیشه کهن است که در میان طرفداران ادیان و تمدن‌ها وجود داشته است، اما امروزه به عنوان اعتقاد اصلی نظام سرمایه‌داری شناخته می‌شود . نظامی که سعی دارد این الگو را به همه تفکرهای جهان تحمیل کند. دکتر «مصطفی ادیب» در متن کتاب به خوبی توانسته است با تبیین مساله مهدویت، جهانی شدن را اعتقادی جهان شمول اسلامی معرفی کند که با استفاده از این اعتقاد، همه تمدن‌های جهانی می‌توانند در کنار هم با آرامش زندگی کنند.

در قسمتی از کتاب می‌خوانیم: «ایجاد همبستگی و یکپارچگی در میان انسان‌ها و نزدیک کردن دیدگاه‌ها، افکار و آمال آن‌ها به یکدیگر، خواسته و آرزوی دست نیافتنی در وضعیت کنونی جهان است اما با ظهور مصلح کل و بالا رفتن بینش و آگاهی مردم و از بین رفتن منیت‌ها و خودخواهی‌ها، کینه‌ها، ستیزه‌جویی‌ها و تجاوزها از بین خواهد رفت و همگان یکدل و یکرنگ اطاعت از آن حضرت را پیشه خود خواهند ساخت. امام باقر(ع) می‌فرمایند:تمام جهان،‌ ملت واحد می‌شوند و آن ملت اسلام است و هر چه معبود غیر خدا در زمین باشد به آتش فرود آینده از آسمان خواهند سوخت.»

کتاب «آفاق جهانی تفکر شیعه» به قلم دکتر مصطفی ادیب با شمارگان 700 نسخه، در 336 صفحه و به بهای 95 هزار ریال برای نخستین بار از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]