تاریخ انتشار خبر: 31 فروردين 1393 - ساعت 01:07:18
کتاب وضعیت شیعیان عراق در عصر صادقین منتشر شد

کتاب وضعیت شیعیان عراق در عصر صادقین منتشر شد

به گزارش کتابستان، کتاب وضعیت شیعیان عراق در عصر صادقین به قلم سید محمد احسانی در 503 صفحه از سوی مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره) منتشر و وارد بازار نشر شده است.

به گزارش کتابستان، کتاب وضعیت شیعیان عراق در عصر صادقین به قلم سید محمد احسانی در 503 صفحه از سوی مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره) منتشر و وارد بازار نشر شده است.

عصر صادقین با توجه به حضور دو امام معصوم و اصلاح‌گری آنان در قبال انحرافات و کج‌روی‌های جامعه می‌تواند الگویی برای جوامع شیعی عصرهای بعد باشد که در همین راستا پژوهش حاضر در هفت فصل وضعیت شیعیان عراق را از منظر اعتقادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بررسی می‌کند.

کلیات، پیشینه تشیع در عراق تا عصر صادقین(ع)، اوضاع اعتقادی شیعیان عراق در عصر صادقین(ع)، اوضاع علمی و فرهنگی شیعیان عراق در عصر صادقین(ع)، اوضاع سیاسی شیعیان عراق در عصر صادقین(ع)، اوضاع اجتماعی شیعیان عراق در عصر صادقین(ع) و اوضاع اقتصادی شیعیان عراق در عصر صادقین(ع) عناوین هفت فصل این کتاب است.

کتاب حاضر در هزار شمارگان و با قیمت 13500 تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]