تاریخ انتشار خبر: 11 ارديبهشت 1393 - ساعت 23:20:28
درآمدی بر فقه الاخلاق

درآمدی بر فقه الاخلاق

کتاب درآمدی بر فقه پاسخی به این نیاز است که تفقه را به حوزه‌های احکام محدود نکرده و در صدد است که گامی به سوی شکل‌گیری فقه الاخلاق بردارد.کتاب حاضر در سه بخش با عنوان فقه و تفقه، اصول و فقه و فقه الاخلاق تنظیم شده است.

معارف دینی  و فقه اهل بیت مدعی پاسخ‌گویی به همه نیازهای بشری است و در این امر از حیث نظری کمبودی ندارد اما باید این معارف از منابع اصلی استخراج و در اختیار جهان اسلام قرار بگیرد زبرا که هم مسلمانان و حتی غیرمسلمانان نیز در این جهان پیچ در پیج انتظار برنامه‌ای جامع را دارند.

فقه، نظام‌نامه اداره جامعه و برنامه زندگی انسان در عرصه‌های مختلف است و این نیاز گسترده و همه‌جانبه با آنچه فقه ما امروزه به آن می‌پردازد تناسبی ندارد و تردیدی نیست که فقه شیعه در عمق و استناد، مراحل بسیاری را طی کرده و آوردهای بسیار گران‌قدری دارد، اما دامنه این تفقه به عرصه‌های خاصی محدود مانده و تمامی عرصه‌های حیات آدمی را در برنگرفته و هنوز تربیت، اخلاق، اقتصاد، سیاست و عرصه‌های بسیاری از نعمت تفقه به دور مانده و پیام و رهنمودهای دین در این حوزه‌ها چندان مورد توجه قرار نداشته است.

کتاب درآمدی بر فقه نوشته امیر غنوی پاسخی به این نیاز است که تفقه را به حوزه‌های احکام محدود نکرده و در صدد است که گامی به سوی شکل‌گیری فقه الاخلاق بردارد.

تحقیق پیش‌رو به فراخور بحث تکیه بر روش مطالعه‌ کتابخانه‌ای داشته و  از منابع کلامی، فقهی، اصولی، رجالی و تاریخی بهره فراوان برده  و در گفت‌وگوی تاسیسی به تحلیل و استنباط از مفاد ادله توجهی ویژه دارد و همچنین نویسنده در این نوشتار سعی کرده در ابتدا تصویری از فقه، تفقه و ریشه‌ها و جلوه‌ها و روش‌های آن ترسیم کند و عرصه‌های فعال و مغفول آن را نیز مشخص کند و از این رهگذر برای مخاطب ضرورت بازنگری در گستره و روش کار فقه معلوم شود.

گفت‌وگو از اصول به مثابه روش استنباط فقهی، بیان تولد اصول و بررسی، پیشینه، عرصه‌ها، مصادر و منابع، نقش علم رجال و شیوه تحقیق در این حیطه و ذکر مهم‌ترین مسایل حوزه فقه اخلاق از دیگر مباحث مهم این کتاب است.

نویسنده کتاب که امیدوار است این نوشته بابی را بگشاید و باورهای سست شده نسبت به جوابگویی فقه در عرصه‌های مختلف زندگی ترمیم بشه و به همین جهت در این کتاب سعی کرده گامی به سوی شکل‌گیری فقه الاخلاق بردارد و در کنار نشان دادن جای خالی این موضوع از مباحث مبنایی مورد نیاز در این حوزه سخن گفته و چارچوب‌ متفاوت و ابزارهای مورد نیاز در این عرصه را مشخص کرده است.

کتاب حاضر در سه بخش با عنوان فقه و تفقه، اصول و فقه و فقه الاخلاق تنظیم شده و در هر بخش به تناسب مباحث چند فصل و چند گفتار قرار داده شده تا مباحث به صورت منظم و در یک سیر منطقی در اختیار مخاطبان قرار بگیرد.

این کتاب در 440 صفحه از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به طبع زیور آراسته گریده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]