تاریخ انتشار خبر: 19 خرداد 1393 - ساعت 02:46:50
معرفی مختصر کتاب «فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی»

معرفی مختصر کتاب «فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی»

دکتر حداد عادل در این کتاب با زبان و استدلالی روشن و بدون تعقید درباره فرهنگ برهنگی و نیز برهنگی و فقر فرهنگی سخن گفته است.

لباس پوشیدن شأنی از شئون انسان است و پدیده ای است که تقریبا اندازه طول تاریخ بشر سابقه و به قدر پهنه جغرافیا  امروزی زمین، گسترش دارد.  این پدیده با خصوصیات فردی و اجتماعی انسان در ارتباط است و می‌توان آن را از دیدگاههای مختلفی از قبیل روانشناسی، اخلاق، اقتصاد، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه قرار داد.

 

کتاب «فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی» نوشته دکتر غلامعلی حدادعادل از سوی انتشارات سروش به چاپ بیست و سوم رسید.

 

در بخشی از کتاب «فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی» آمده است: منشأ اصلی پیدایش لباس نیاز به محفوظ ماندن و عفیف ماندن و زیبا بودن است.  اما آنچه پوشش گروه های اجتماعی را در جوامع گوناگون از هم متمایز می کند وجهه دیگری از لباس است که وجهه و بعد فرهنگی آن است. اختلاف بین تن پوش مردم جوامع مختلف ناشی از فرهنگ و جهان بینی آن جوامع نیز هست؛ حتی مبین و آئینه آن جهان بینی نیز تواند بود.

 

از مجموع تحقیقاتی که در این اثر به عمل آمده، مسلم شده است که لباس دست کم پاسخگوی سه نیاز آدمی است، یکی اینکه او را از سرما و گرما و برف و باران حفظ می کند، دیگر اینکه در جهت حفظ عفت و شرم به او کمک می کند، و بالاخره به او آراستگی و زیبایی و وقار می بخشد. در نتیجه لباس آدمی را می توان از یک لحاظ به مسکن او تشبیه کرد.

 

در این نوشته در عین اینکه با تاثیر عوامل مختلف بر شکل و اندازه و نوع لباس توجه شده است، در پی بررسی این تاثیرات نبوده و حتی قصد ندارد از دیدگاه شریعت اسلامی نیز درباره کیفیت و حدود لباس بحث کند. آنچه اختصاصا مورد نظر نویسنده است «رابطه لباس و فرهنگ» است و در کتاب بیان کرده  که تکیه ما بر رابطه لباس و فرهنگ، به معنی غفلت و یا با بی اعتقادی نسبت به رابطه لباس با عوامل متعدد دیگر نیست، و اگر در این بحث در کنار رابطه فرهنگ و لباس از سایر تاثیرات سخن نمی گوییم صرفا بدین علت است که رابطه فرهنگ و لباس را در طول رابطه لباس با سایر عوامل اجتماعی، اقلیمی، اقتصادی و تاریخی می دانیم، نه در عرض آن. در نتیجه این اثر ارزشمند تاثیر فرهنگ بر لباس را مهم تر و کلی تر بیان کرده و معتقد است همه تغییراتی که در لباس از ناحیه عواملی غیر از فرهنگ ایجاد می شود، تابع رابطه لباس و فرهنگ و محاط در چارچوب محدودیت های فرهنگی است.

 

حداد عادل در این کتاب با زبان و استدلالی روشن و بدون تعقید درباره فرهنگ برهنگی و نیز برهنگی و فقر فرهنگی سخن گفته است. رابطه لباس غربی با فرهنگ غربی، سرمایه داری و لباس، زمینه های تاریخی وبازوهای علمی و فلسفی تبلیغ برهنگی، رابطة حجاب با فرهنگ اسلامی، لباس وسرّ ضمیر، ورود بی حجابی به ایران و غربی شدن لباس ژاپنی های سنتی با استدلالاتی سر راست و منطقی واکاویده شده اند و به طور کلی «فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی» اعتراضی صادقانه است در برابر جهانی که برهنگی را لباس می داند.

 

چاپ بیست و سوم این اثر در 76 صفحه، شمارگان دوهزار نسخه و با قیمت 3500 تومان توسط انتشارات سروش منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

 

به نقل از خبرگزاری فارس 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]