تاریخ انتشار خبر: 11 تير 1393 - ساعت 06:13:35
اسرارالصلاة کتابی است از میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

اسرارالصلاة کتابی است از میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

اسرارالصلاة کتابی است به زبان عربی درباره نماز و رازهای پنهان آن.رویکرد، سبک و سیاق وی کاملاً حدیثی و روایی است.کتاب در دو بخش کلی تدوین شده که بخش اول در بیان بعضی از اسرارِ طهارت و سایر مقدمات نماز است بخش دوّم،اشاره به معنای نماز و حدود آن، به شرح بیان اسرار حضور قلب و تحصیل آن در نماز پرداخته است.

اسرارالصلاة کتابی است از میرزا جواد آقا ملکی تبریزی به زبان عربی درباره نماز و رازهای پنهان آن.

عارف کامل، مرحوم میرزا ملکی تبریزی در تبریز متولد شد. پس از تصیل مقدمات، عازم نجف اشرف شد و دوران جوانی را در این شهر به تحصیل علم و دانش سپری کرد. استاد ایشان در فقه آیت‌الله حاج آقا رضا همدانی و در اصول آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و در عرفان، اخلاق و سلوک، مرحوم ملا حسینقلی همدانی بوده است. مرحوم میرزا ملکی تبریزی در 1321 هجری از نجف به ایران آمد و در تبریز به ترویج احکام و تهذیب نفوس پرداخت و در 1329 به سبب نامساعد بودن اوضاع تبریز به قم مهاجرت کرد و در تشکیل حوزه علمیه قم که به همّت مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری پایه‌گذاری شد، سهم به سزایی داشت او در 1343 دار فانی را وداع گفت. از وی آثار با ارزشی به جا ماند که از جمله آنها کتاب شریفِ اسرار الصلاة است.

میرزا جواد ملکی عارفی است فقیه و متشرع و پای‌بند به آداب ظاهری و عامل به آداب و اسرار باطنی شریعت.

وی کتابِ اسرار الصلاة، را به استناد به آیات وروایات پرشماری نوشته است و روح حاکم بر این کتاب غیر از آن دسته از اسرار الصلات‌هایی است که عارفان نامی و حکیمان نوشتند. رویکرد، سبک و سیاق وی کاملاً حدیثی و روایی است.

کتاب در دو بخش کلی با عنوان القسم الأول و القسم الثانی، تدوین شده که بخش اول در بیان بعضی از اسرارِ طهارت و سایر مقدمات نماز است که در پنج باب و هر بابی در چندین فصل به بیان اسرار طهارت، اعم از وجوب و استحباب پرداخته و در پایان همین قسم، به بعض دیگر اقسام طهارت مثل غسل، حمام و سایر مقدماست نماز، اعم از لباس، اوقات، ایام اعیاد و مکان نمازگزار می‌پردازد.

بخش دوّم، که بیشترین حجم کتاب را به خود اختصاص داده، در سه باب و بیست و سه فصل تدوین شده که مؤلف در باب اوّل، با اشاره به معنای نماز و حدود آن، به شرح بیان اسرار حضور قلب و تحصیل آن در نماز پرداخته است.

 

 

نگارنده در باب دوّم به اموری اشاره کرده که نمازگزار پیش از آغاز به نماز باید به آن اهتمام ورزد. در پایان این باب، مسائلی چون استقبال، خوف و رجاء،، اقسام خوف، اسباب رجا و حقیقت آن،‌ قیام،‌ نیت، اذان و اقامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

 

باب سوّم از قسم دوّم که مهم‌ترین و لطیف‌ترین بخش کتاب است، به بیان افعال نماز و اسرار و حقیقت آن پرداخته و راه تحصیل این حقایق را با به کارگیری دستورالعمل‌ها و عواملی، امکان‌پذیر دانسته است.

 

 

فصلی از این قسم به حضور قلب در نماز و حیا در مقابل خالق پرداخته است. فصلی دیگر به تکبیر و قیام و قرائت و اسرار آن اختصاص دارد.

 

 

مؤلف در فصل چهارم و پنجم از باب سوم، به تفسیر عرفانی سوره فاتحه و توحید و آیه بسمله پرداخته و در ضمنِ تفسیر، به دقایق و لطایفی درباره این سوره‌ها و اسرار آن اشاره کرده و آنگاه از فصل ششم تا نهم از باب سوّم به مباحثی درباره رکوع، سجود، قنوت و تشهد و تعقیبات و ذکر و اسرار آنها پرداخته است.

 

 

پایان بخش کتاب، به مطالبی درباره نماز شب و اسرار  و آثار آن اختصاص دارد و در این فصل مواردی مانند موانع توفیق اقامه نماز شب، تحصیل اخلاص و اثر نماز شب و در نهایت مناجات امام سجاد(ع) را در سجده‌های نماز شب بیان کرده است. واپسین فصل کتاب درباره نماز جماعت و اهمیت و ذکر فضیلت آن است. از آنجا که این اثر، مورد استقبال عام و خاص قرار گرفت، به ویژه پس از انقلاب که فضای عرفانی یا عرفان‌زدگی حاکم شد، طلاب، دانشجویان ودیگر اقشام مردم به این نوع کتاب‌ها رو آوردند، برخی از ناشران سودجو، این کتاب را بی‌آرایش و پیرایش به چاپ و نشر سپردند.

 

 

بنا به نوشته آقا بزرگ تهرانی، این کتاب برای نخستین بار در 1338 هجری در تهران به هجری در تهران به صورت سنگی به چاپ رسیده است. بعدها چاپ‌های گوناگونی از این کتاب، بی‌هیچ اسلوب فنی و اصلاح متن و غیره روانه بازار کتاب شده  و این اثر از سوی چندین مترجم آشنا و غیر آشنا به فن ترجمه و زبان مبدأ و مقصد، به فارسی ترجمه و چند گزارش و گزیده نیز، با توجه به این کتاب تدوین و تالیف شده است.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]