تاریخ انتشار خبر: 14 تير 1393 - ساعت 10:12:34
نگاهي به «اعترافات رمان‌نویس جوان» نوشته اومبرتو اکو

نگاهي به «اعترافات رمان‌نویس جوان» نوشته اومبرتو اکو

«اعترافات رمان‌نویسِ جوان» ناگفته‌ها یا داستانِ تجربه‌هایِ جذاب امبرتو اکو حینِ نوشتنِ آثارش است. او در این کتاب کوچک که در حقیقت چهارمقاله یا درس‌نامه‌ی مفصل است، ضمن بازگوییِ تجربیاتش از نوشتن پنج رمانِ خود، سعی دارد به تفاوت‌های نویسندگی خلاق و نویسندگی آکادمیک نیز بپردازد.

همیشه بحث بر سر این‌ بوده که آیا ادبیات هدفی جز سرگرمی و لذت‌بخشی دارد یا نه و آیا می‌تواند بستری برایِ بازنماییِ تاریخ و اندیشه‌ورزی باشد یا چه اندازه اجازه دارد آغشته به سیاست و ملاحظاتی چنین گردد و این‌که بالاخره ادبیات از نوعِ خلاقه‌اش بهتر است یا نوعِ آکادمیک؟

 طبیعی است در این میان، مثلِ اغلبِ پدیده‌هایِ دیگر، طرفدارانِ جذابیت و لزومِ لذتبخش بودن و سرگرم‌کنندگی، از همه بیشتر است. اما اکو در کتابِ «اعترافاتِ رمان‌نویسِ جوان، برگردان رضاعلیزاده، نشر روزنه» می‌نویسد: «ادبیات فقط برای سرگرم‌کردن و تسلی‌دادن مردم نیست، بلکه همچنین هدفش تشویق و برانگیختن رغبت در آن‌هاست که همان متن را دوباره و حتی چندبار بخوانند، چون می‌خواهند بهتر بفهمند. به این ترتیب، فکر می‌کنم رمزگذاریِ مضاعف اعتیادی اشرافی نیست، بلکه روشی است برای نشان دادن احترام به هوشمندی خواننده و حسن تفاهم با او.»
 
این گفته نشان می‌دهد اکو تا چه اندازه برای نشانه‌ها و معانیِ تلویحی در متن و همچنین ذکاوت و تیزهوشیِ مخاطب ارزش و اهمیت قائل است. بیشترِ ما او را با شاهکار نام گل سرخ می‌شناسیم و آن فضایِ قرونِ وسطی رمان که اکو درباره‌ خلق و پرداختش در کتابِ اعترافات بسیار می‌گوید. در حقیقت «اعترافات رمان‌نویسِ جوان» ناگفته‌ها یا داستانِ تجربه‌هایِ جذاب امبرتو اکو حینِ نوشتنِ آثارش است.

او در این کتاب کوچک که در حقیقت چهارمقاله یا درس‌نامه‌ی مفصل است، ضمن بازگوییِ تجربیاتش از نوشتن پنج رمانِ خود، سعی دارد به تفاوت‌های نویسندگی خلاق و نویسندگی آکادمیک نیز بپردازد.

به نقل از به صرف کتاب 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]