تاریخ انتشار خبر: 02 شهريور 1393 - ساعت 04:42:29
نگاهی به کتاب «حزب الله»/ اولین عملیاتی که برای رژیم اشغالگر بسیار گران تمام شد.

نگاهی به کتاب «حزب الله»/ اولین عملیاتی که برای رژیم اشغالگر بسیار گران تمام شد.

نویسنده در کتاب «حزب الله»، از منابع مختلفی برای مستند و مستدل بودن اثرش بهره برده است، از کتاب های مستندی که در مورد حزب الله و مقاومت منتشر شده تا روزنامه ها و شبکه های ماهواره ای عربی برای نقل اخبار تا مصاحبه سران حزب الله در شبکه های مختلف.

حزب الله لبنان یکی از گروه های نظامی و مبارزاتی در دنیاست که دارای ساختارهای بسیار مهم و برنامه ریزی شده است. برنامه ریزی های در راستای پرورش نیرو، تقویت قدرت نظامی و سیاسی و تقریباً یک دولت کوچک و اما یک پارچه و همه جانبه نگر.

 

شاید دانستن این موضوع که حزب الله و تشکیلات یا ساختار آن چگونه شکل گرفته است، از مواردی باشد که خیلی ها دوست داشته باشند درباره آن اطلاعاتی کسب کنند  بدانند شاید هم برای فردایی که پیش رو داریم نیاز به مستنداتی باشد که روایت این حضور را با اسناد و مدارک بدانند و بشناسند.

 

کمترین خواسته ای که شرعاً موظف به تحقق آن هستیم، این است؛ نجات لبنان از وابستگی به شرق و غرب و اخراج نهایی صهیونیست های اشغالگر از این سرزمین و برقراری یک نظام سیاسی که مردم آزادانه آن را انتخاب کنند.

 

16 فوریه 1985 در اولین سالرزو شهادت شیخ راغب حرب، شیعیان در حسینیه ای برای بزرگداشت یاد بود شیخ گرد هم آمده بودند که «سید ابراهیم السید سعید» از روی کتابچه ای چهل و چند صفحه ای برخی از مواضع و دیدگاه های سیاسی حزب الله را خواند. دفترچه ای که معرفی حزب شروع می شد و در ادامه دیدگاه های حزب را در مورد مسائل داخلی، ملی و جهانی توضیح می داد.این بخش در واقع شروع فعالیت علنی حزب الله لبنان بعد از حدود دو سال فعالیت مخفی محسوب می شود.

 

کتاب «حزب الله» نوشته «سیده سمیه طباطبایی» است. این کتاب در 5 فصل تدوین شده است. شروع کتاب به بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی لبنان می پردازد در ادامه به موضوع حمله و ورود اسرائیل به لبنان و جنگ های داخلی و درگیری بین مسیحی ها و مسلمانان تا ضرورت وجود حلقه های مقاومت اشاره می کند. فصل سوم این کتاب با عنوان «حزب الله متولد می شود»، به بررسی فعالیت های حزبی و علنی حزب الله می پردازد. بررسی و بازخوانی چند عملیات قوی و بسیار اثرگذار، توسط حزب الله لبنان که به طور رسمی فعالیت خود را بعد از عملیات ها با قبول مسئولیت عملیات ها اعلام می کند. اولین عملیاتی که برای رژیم اشغالگر بسیار گران تمام شد، «انفجار بنر العبد» بود. روزهایی که اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی می کرد، مارس 1985، مدت کمی از اعلام موجودیت حزب الله گذشته بود. در همین زمان یک کامیون با 900 کیلوگرم مواد منفجره در میان ادوات زرهی و کامیون های اسرائیلی ها منفجر و منجر به تلفات زیادی از آنها می شود.

 

«حزب الله اوج می گیرد» و «حزب الله در اوج» نام دو بخش چهار و پنج کتاب «حزب الله» است که به بررسی چند جریان مهم نظیر «ماجرای خروج بی قید و شرط اسرائیل از جنوب لبنان در سال 1998»، «تبادل بزرگ اسرا و فرماندهان حزب الله با چند اسیر اسرائیلی در سال 2004»، «جریان خروج کامل نیروهای نظامی سوریه از لبنان»، «ماجرای استعفا و ترور رفیق حریری در سال 2004»، «حمله حزب الله به حیفا در سال 2006» و «شهادت عماد مغنیه در سال 2008»، می پردازد.

 

نویسنده در کتاب «حزب الله»، از منابع مختلفی برای مستند و مستدل بودن اثرش بهره برده است، از کتاب های مستندی که در مورد حزب الله و مقاومت منتشر شده تا روزنامه ها و شبکه های ماهواره ای عربی برای نقل اخبار تا مصاحبه سران حزب الله در شبکه های مختلف.

 

بر اساس این گزارش، انتشارات روایت فتح کتاب «حزب الله» را در 140 صفحه در در شمارگان2500 نسخه برای بار دوم تجدید چاپ کرده است.

 

به نقل از خبرگزاری فارس 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]