تاریخ انتشار خبر: 10 شهريور 1393 - ساعت 23:43:19
 کتاب مطابقت صور ذهنی با خارج

کتاب مطابقت صور ذهنی با خارج

کتاب مطابقت صور ذهنی با خارج تنها به بررسی و تحلیل علم حصولی پرداخته، زیرا مطابقت و عدم مطابقت تنها در علم حصولی مطرح است.

مسأله شناخت و مطابقت آن با واقعیت یکی از مهمترین و چه بسا زیربنایی ترین موضوعاتی است که همواره بشر را به خود مشغول داشته است و بدون درک صحیحی از آن، انسان اندیشمند نمی تواند زندگی خود را پیش ببرد.

برای مواجهه با مسأله شناخت باید بدانیم که ذهن چیست؟ صور ذهنی کدام است؟ آیا اعدام و قضایای عدمیه صورت ذهنی دارند؟ آیا صور ذهنی اختصاص به مفاهیم ماهوی دارد؟ آیا مطابقت تابعی است از حکایت است؟ مراد از خارج چیست و آیا خارج همان نفس الأمر است؟ آیا امکان دارد به قضایا و تصدیقات ضروری تشکیک ناپذیر راه یافت؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مسیر آن چگونه است؟

با توجه به این‌که معنای مطابقت صور ذهنی با خارج در علم حضوری، معنای معرفت شناسانه‌ی قابل توجهی ندارد، کتاب مطابقت صور ذهنی با خارج نوشته عباس عارفی تنها به بررسی و تحلیل علم حصولی پرداخته، زیرا مطابقت و عدم مطابقت تنها در علم حصولی مطرح است.

به گفته او، خارج همان نفس الأمر است، با این توضیح که نفس الأمر دربرگیرنده وعای واقع، اعم از واقع وجودی و واقع عدمی است. همچنین جنبه ی وجودی صور ذهنی گرهی از کار فروبسته ی معرفت شناسی ما نمی گشاید، بلکه جنبه مفهومی و حیث حکایی آن است که مقوّم و مشخّص «صور ذهنی» است.

این وجه از صور ذهنی نزدیک به آن چیزی است که فلاسفه غرب همچون هوسرل، «حیث التفاتی» می خوانند. این نگرش جدید نویسنده می تواند به مشکلات معرفت شناسی پاسخ های جدیدی بدهید. او با استفاده از این شیوه به نبرد با هفت خوان شکاکیت می رود تا با طیف گسترده ای از تشکیک‌های معرفتی دست و پنجه نرم کند.

 کتاب مطابقت صور ذهنی با خارج نوشته عباس عارفی در 728 صفحه از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]