تاریخ انتشار خبر: 18 شهريور 1393 - ساعت 02:10:03
تحلیل ماهیت تکنولوژی

تحلیل ماهیت تکنولوژی

ر کتاب تحلیل ماهیت تکنولوژی نوشته عبدالعلی رضایی کوشش شده تا از یک سو به ترسیم تحلیلی لایه‌های پنهان و زیرین تکنولوژی پرداخته شود و از سوی دیگر با علت‌یابی، آسیب‌شناسی و تعیین کاستی‌های بنیادین اندیشه‌ای و تحقیقی جامعه خود را مطرح نماییم.

در کتاب تحلیل ماهیت تکنولوژی نوشته عبدالعلی رضایی کوشش شده تا از یک سو به ترسیم تحلیلی لایه‌های پنهان و زیرین تکنولوژی پرداخته شود و از سوی دیگر با علت‌یابی، آسیب‌شناسی و تعیین کاستی‌های بنیادین اندیشه‌ای و تحقیقی جامعه خود را مطرح نماییم.

 

 

البته باید اذعان کرد که درک موانع و تنگناهای علمی و تکنولوژی ایران اسلامی و دیگر جوامع مسلمان، کاری بسیار سترگ و پیچیده است که نیازمند انگیزه قوی، بینشی خلاق، تلاشی وافر همراه با تحقیق و تتبع گسترده در مدت زمان نسبتاً طولانی است.

 

 

در این بین آنچه به عنوان سرمایه اصلی در اختیار نگارنده قرار داشته، تحقیقات نظری و آکادمیک ۲۰ ساله در دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم و جلسه علمی یک ساله در «مرکز تحقیقات مخابرات» پیرامون این موضوع بود.

 

 

کتاب حاضر در پنج فصل تنظیم شده که دربردارنده‌ی مباحثي است كه به همراه شرح مختصر فصول پنج گانه ارائه مي شود: در بخش اول به "خاستگاه فلسفی تكنولوژی" كه شامل فلسفه خلقت، فلسفه تاریخ و فلسفه اجتماع است؛ و در بخش دوم به"پایگاه اجتماعی تكنولوژی" كه شامل پایگاه‌هاي اقتصادی، فرهنگی و سياسي مي­شود؛ در بخش سوم به"جایگاه اقتصاد تكنولوژی" شامل نیروی انسانی، ابزار و امکانات است؛ در بخش چهارم جهت‌داری علوم مطرح شده و به تبیین سه دیدگاه کشف، جبر علمی و ایجادی بودن قوانین پرداخته شده است.

 

 

 در نهايت به محورهای آسیب‌شناسی مبنایی كه عبارتند از آسيب شناسی عدم تحقق تمدن اسلامی، ریشه‌های عقب افتادگی علمی و تکنولوژیکی در محورهای تاریخی تئوریک، فرهنگي‌ها، مفاهیم، ساختار و محصولات پرداخته شده است.

 

 

این کتاب در  352 صفحه از سوی انتشارات مجنون به چاپ رسیده است.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]