تاریخ انتشار خبر: 23 شهريور 1393 - ساعت 04:17:54
 درباره دموکراسی

درباره دموکراسی

نویسنده در طول قسمت‌های مختلف این کتاب می‌کوشد تا برای نقد عالمانه و به دور از تعصبات دموکراسی، ابتدا به تعریف دقیق دموکراسی پرداخته و سپس به بیان دموکراسی کلاسیک یونانی و بستر سازان تئوریک اندیشه دموکراسی اهتمام ورزد و با بیان ویژگی های دموکراسی مدرن و سرمایه سالاری راهی برای رسیدن به مقصود خود که همانا بیان ایرادات وارد بر دموکراسی مدرن می باشد، باز کند.

شهریار زرشناس نویسنده کتاب درباره دموکراسی در همین کتاب معتقد است انتقاد از دموکراسی و پرسش از ماهیت و چیستی آن و یا سخن گفتن درباره تناقضات و ایرادات تئوریک آن سابقه‌ای دیرینه دارد و به یونان باستان و متفکرانی چون هراکلیتوس، سقراط، افلاطون و ارسطو بر می‌گردد. البته در عصر جدید و دوران معاصر نیز متفکرانی چون رنه گنون، ویلفردو پاره تو و سی رایت میلز بوده اند که تمامیت و کلیت دموکراسی را مورد نقادی جدی قرار داده اند و البته دامنه مشکلات و پارادوکس های تئوریک مربوط به این مقوله حتی به صفوف طرفداران دموکراسی به ویژه لیبرال دموکرات‌ها نیز کشیده شده است.

 

 

نویسنده محترم بر این باور است که ریشه این سردرگمی ها و گفته های متناقض و مخالفت های گسترده متفکران بزرگ و ژرف‌اندیش، در ضعف‌های تئوریک ذاتی اندیشه دموکراسی قرار دارد. لذا وی در طول قسمت‌های مختلف این کتاب می‌کوشد تا برای نقد عالمانه و به دور از تعصبات دموکراسی، ابتدا به تعریف دقیق دموکراسی پرداخته و سپس به بیان دموکراسی کلاسیک یونانی و بستر سازان تئوریک اندیشه دموکراسی اهتمام ورزد و با بیان ویژگی های دموکراسی مدرن و سرمایه سالاری راهی برای رسیدن به مقصود خود که همانا بیان ایرادات وارد بر دموکراسی مدرن می باشد، باز کند.

 

 

او در ادامه به معرفی چند چهره تاثیر گذار اندیشه دموکراسی مدرن مانند اسپینوزا، لاک و ... می‌پردازد و سپس ایدئولوژی های مختلف مانند لیبرالیسم، سوسیالیسم رادیکال و ... که ذیل دموکراسی مدرن هستند را بیان و نقد می‌كند.

 

 

وی در انتهای کتاب خود به بیان ابعاد مختلف نظام مردم سالاری دینی پرداخته و آن را عبور از دموکراسی امانیستی می‌داند و از این رهگذر به بیان سرشت قومی جامعه ما در تقابل با غرب زدگی شبه مدرن معبری باز می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]