تاریخ انتشار خبر: 26 شهريور 1393 - ساعت 09:27:01
اصول فقه به زبان ساده

اصول فقه به زبان ساده

کتاب اصول فقه به زبان ساده نوشته دکتر صدیقه مصدق صدقی در سه جلد، در خصوص مباحث اصول فقه است. فراگیری علم اصول فقه به‌عنوان ابزار و مقدمه‌ای برای استنباط‌های فقهی و حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کتاب اصول فقه به زبان ساده نوشته دکتر صدیقه مصدق صدقی در سه جلد، در خصوص مباحث اصول فقه است. فراگیری علم اصول فقه به‌عنوان ابزار و مقدمه‌ای برای استنباط‌های فقهی و حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

البته کتاب‌های متعددی در زمینه اصول فقه به رشته تحریر درآمده كه هر یك خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارا هستند. كتاب حاضر به سادگی و روانی و با دسته‌بندی‌های قابل‌فهم برای دانشجویان، مباحث اصول فقه را به‌طور مختصر و درعین‌حال مستند به منابع کاملاً علمی ارائه نموده است. 

محتوای علمی و مختصر این كتاب، كمك شایانی به‌مرور علمی طلاب یا دانشجویان تحصیلات تكمیلی می‌نماید. ویژگی دیگر این كتاب استفاده از مثال‌های حقوقی جهت اثبات و تبیین مفاهیم اصول فقه است كه این مهم، استفاده دانشجویان حقوقی از این كتاب را بیش از پیش توجیه می‌کند.

نویسنده در جلد اول كتاب حاضر كه در ۸۶ صفحه تحریر شده است پس از بیان كلیاتی همچون تعریف علم فقه و اصول فقه و بیان فواید و موضوع آن‌ها، به مباحث الفاظ پرداخته است. موضوعاتی چون اوامر و نواهی و مبحث مفاهیم ازجمله مطالبی است كه در این جلد آمده است.

عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، ملازمات عقلیه، اجزاء، مقدمه واجب نیز از موضوعات جلد دوم می‌باشد كه در ۹۱ صفحه به زیور طبع آراسته شده است. در مبحث عام و خاص نویسنده از اقسام عام و انواع تخصیص سخن رانده و تقریباً امهات موضوعات را ارائه نموده به‌گونه‌ای كه مباحثی همچون دوران بین نسخ و تخصیص، مجاز یا حقیقت بودن، استعمال عام در مخصص، وجود یك مخصص پس از چند عام و... بیان شده است. در فصل دوم كه مربوط به مطلق و مقید است، پس از گذر از تعریف مطلق و مقید و بیان نسبت بین این دو، از انواع اطلاق و تفاوت بین مطلق با عام و همچنین از مقدمات حكمت و چگونگی عمل در هنگام وجود شك در مقصود متكلم و ورود مطلق و مقید سخن رانده شده است. 

فصل سوم به مجمل و مبین، و فصل چهارم به ملازمات عقلی اختصاص دارد. در فصل پنجم علاوه بر تعریف اجزاء، احكام اولی و ثانوی و همچنین ادله اجتهادی، ظاهری و فقاهتی تبیین شده و محل نزاع مشخص شده است. فصل ششم كه در مورد مقدمه واجب است انواع مقدمه و شروط تشریح شده است.

شش فصل نیز در جلد سوم در ۷۳ صفحه به رشته تحریر درآمده است. مسئله ضد، اجتماع امر و نهی، دلالت نهی بر فساد، مباحث حجت مانند حجیت ظواهر و اخبار ازجمله مباحث جلد سوم است. بیان مسئله ضد و معنای آن، اوامر و نواهی مولوی و ارشادی، انواع دلالت، تبیین مسئله ضد و ...، برخی از موضوعاتی است كه در فصل اول بحث شده است. نویسنده در فصل دوم پس از تشریح مفهوم اجتماع امر و نهی، انواع اجتماع و تبیین محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی را بیان نموده و در فصل سوم كه در خصوص دلالت نهی بر فساد می‌باشد علاوه بر تبیین محل نزاع، از نهی در عبادات، معاملات و همچنین دلالت نهی بر فساد در حقوق سخن گفته است. 

فصل چهارم اختصاص به مباحث كلی حجت دارد و موضوعاتی چون مصلحت طریقیه، سببیه و سلوكیه نیز تشریح شده است. تعریف نص و ظاهر، دلیل حجیت ظواهر و حجیت ظواهر قرآن ازجمله مباحث فصل پنجم تحت عنوان حجیت ظواهر می‌باشد. حجیت اخبار عنوان آخرین فصل جلد سوم است كه در آن علاوه بر تعریف سنت، خبر متواتر و خبر واحد، حجیت خبر واحد و ادله آن مورد بررسی قرار گرفته است. حجیت فعل و تقریر معصوم (ع) نیز در این فصل بیان شده است.

به نقل از پایگاه اینترنتی جامعه خبری تحلیلی الف

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]