تاریخ انتشار خبر: 10 مهر 1393 - ساعت 11:49:29
 نگاهی به کتاب «سنگ سلام»

نگاهی به کتاب «سنگ سلام»

یکی دو صفحه اول «سنگ سلام» کافی است تا تو را هل بدهد وسط یک ماجرای وهم برانگیز، ترسناک، معمایی و پرکشش. این کشش و هیجان سن و سال هم نمی شناسد.

یکی دو صفحه اول «سنگ سلام» کافی است تا تو را هل بدهد وسط یک ماجرای وهم برانگیز، ترسناک، معمایی و پرکشش. این کشش و هیجان سن و سال هم نمی شناسد هرچند کتاب برای نوجوانان نوشته شده اما قطعا می تواند مخاطب بزرگسال خود را نیز یک سره بنشاند و تا پایان، دست از سر او برندارد؛ از آن حس هایی که یادت می رود کمی حالتت را تغییر دهی که مبادا اعضای بدنت خواب روند.

 

 

اما این که می گویم یکی دو صفحه اول زمین گیرت می کند، دلیلش این است که اگر کمی طالب هیجان باشی می توانی این هیجان کمی آلوده به وهم را در همان آغاز کتاب ببینی: «چهار نفر بودند. غروب یک روز تعطیل و بارانی، راه افتادند تا برسند به امامزاده ای که در آن، مراسم برگزار می شد و همه، از روستاهای دور و نزدیک می آمدند به تماشا و عزاداری. راه افتادند، اما هرگز نرسیدند.»

 

 

بایرامی انگار می خواسته در همان اولین خط ضربه کاری بزند به ذهن مخاطب. هرچند شاید تصور کنی داستان که لو رفت، رفتند اما نرسیدند ولی ذهنت درگیر می شود با غروب یک روز تعطیل و بارانی، امامزاده ای که همه به آن جا می آیند، راه افتادند اما نرسیدند. چرا؟ همین چرا هم کافی است تا پایان میخکوب حوادثی باشی که پشت سر هم وهم و هیجانت را اضافه می کنند: «دره همیشه پر از صداست. همه جور صدا می آید از تویش... برای همین هم اگر تنها باشی، وهم می گیردت. فکر می کنی صدای شیون کسی را می شنوی یا دارند اسمت را فریاد می زنند یا افتاده اند دنبالت...»

 

 

اما «سنگ سلام» را بایرامی تنها با همین هیجان و وهم جذاب نکرده و اگر بخواهیم دلایلی بیاوریم برای این که مطالعه این کتاب ضرر که ندارد هیچ، بسیار بسیار هم می تواند دلچسب باشد، باید به مهم ترین ویژگی کتاب یعنی نوع نگارش آن اشاره کنیم. نثر ساده، کوتاه، روان و سلیس که همین طور هم دوام می آورد و تا آخر و اصلا همین نثر تو را وسوسه می کند برای خواندن بیشتر کتاب. نثری که نه خسته می کند، نه کلافه، نه سردرگم و بدون این که اندکی خم به ابرو بیاوری از تغییر و پیچ و خم آن، تا انتها پیش می روی.

 

 

اشاره های مستقیم و غیرمستقیم داستان به وقایع تاریخی از جمله نهضت جنگل هم به پیرنگ داستان جان تازه ای می بخشد و هم ذهن مخاطب را بیشتر درگیر می کند برای دانستن بیشتر ماجرا. البته به نظر می رسد این ویژگی اغلب کتاب های بایرامی است که گاه و بی گاه در داستان هایش به جریان های آزادی خواهی در ایران اشاره می کند و البته این اشاره ها چنان به خورد داستان رفته اند که از هیچ جای آن بیرون نمی زنند و شکل شعاری یا نمایشی به خود نمی گیرند؛ مثلا در بخشی از کتاب نعمت یکی از شخصیت های محوری داستان در ادامه تعریف از دره خشکه باد، این طور می گوید: «من یک بار با بابا، شبانه ازش (دره وهم انگیز) گذشته ام. بابا وقتی دید وحشت کرده ام و هی دور و برم را نگاه می کنم، شروع کرد به خواندن چیزی که معلوم نبود ترانه است یا نوحه: چقد جنگلَ خُستی، میلتَ ووسی، خسته نبُستی، می جان جانانا، تر گَمه میرزا کوچی خانا/خودا دانه که ای من، نتانم خُفتن، از ترس دشمن، می دل آویزانان، ترگَمه میرزا کوچی خانا/چره زودتر ناآیی، تندتر ناآیی، تنها بنایی، گیلانه ویرانا، تر گَمه میرزا کوچی خانا...»

 

 

رفت و برگشت های به جای داستان، شخصیت پردازی جالب و قدرتمند، بحث های فلسفی، سیاسی، اجتماعی قابل توجهی که میان شخصیت ها شکل می گیرد و خلق صحنه های هیجان برانگیز که اقتضای سن نوجوانی است، همه کافی است که تا هر نوجوانی را مجذوب این کتاب کند. اما اگر قرار باشد به داستان «سنگ سلام» اشاره کوچکی بکنیم، روایت چند نوجوان است که برای رسیدن به یک امامزاده و تماشای مراسم مذهبی 28 صفر از راه میانبر که از کوهستانی خطرناک می گذرد، عبور می کنند که همین سفر یک روزه آن ها، پر است از ماجراهای جالب، هیجان برانگیز و البته کمی ترسناک.

 

 

«سنگ سلام» که در 240 صفحه با قیمت 11 هزار تومان از سوی انتشارات «عصر داستان» روانه بازار کتاب شده، همین اواخر نیز توانست لوح تقدیر پنجاه‌ویکمین دوره جایزه جهانی زیباترین کتاب جهان را آن هم برای اولین بار برای ایران به ارمغان آورد.

 

 

به نقل از خبرگزاری فارس 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]