تاریخ انتشار خبر: 22 مهر 1393 - ساعت 07:13:49
ظهور و سقوط مدرن

ظهور و سقوط مدرن

این کتاب مجموعه مقالات پروفسور مولانا در دهه 70 بوده که در روزنامه کیهان وقت چاپ می‌شد. البته همه مقالات ایشان نیست بلکه گلچینی از مقالات در این کتاب جمع آوری شده که دارای چهار سرفصل کلی در موضوعات زیر است: 1.غرب‌شناسی 2.توسعه 3.تمدن آمریکا 4.رسانه‌ها

ظهور و سقوط مدرن 

سيد حميد مولانا

انتشارات كتاب صبح

242 صفحه

 

 

پروفسور حميد مولانا استاد علوم روابط بين المللي ، موسس و رييس بخش مطالعات برنامه عالي ارتباطات جهاني در دانشگاه آمريكن واشنگتن (آمريكا)است و همچنین چندين سال رياست جامعه بين المللي پژوهش درعلوم ارتباطات و رسانه‌ها را به عهده داشته و اكنون رييس افتخاري اين سازمان جهاني مي‌باشد.

 

 

این کتاب مجموعه مقالات پروفسور مولانا در دهه 70 بوده که در روزنامه کیهان وقت چاپ می‌شد. البته همه مقالات ایشان نیست بلکه گلچینی از مقالات در این کتاب جمع آوری شده که دارای چهار سرفصل کلی در موضوعات زیر است: 1.غرب‌شناسی 2.توسعه 3.تمدن آمریکا 4.رسانه‌ها

 

 

از منظر نویسنده غرب‌شناسی در ایران چهار دوره را پشت سر نهاده است که عبارت‌اند از: دوره شیفتگی، دوره فریفتگی، دوره بازندگی یا خودباختگی و دوره بازنگری. دوره بازنگری، دوره‌ای است که ما هم اکنون در آن به سر می‌بریم.

 

 

از این رو، به جای شیفتگی و فریفتگی و خودباختگی باید به ارزیابی غرب‌شناسی و غرب‌پرستی و غرب‌ستایی بنشینیم. نویسنده می‌کوشد در آغاز کتاب، اشتباه دکارت و چگونگی جدایی سوژه و اثر را تحلیل نموده، سپس افسانه جامعه مدنی، استکبار و بردگی فرهنگی و معمای "گات و دکترین تجارت آزاد " را ارزیابی می‌کند.

 

 

وی در بخش دوم مبحث توسعه، در بخش سوم ابعاد تمدن آمریکا و در بخش چهارم رسانه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی و انگیزه‌های پیدا و پنهان آنها را عیان می‌کند. افزون بر آن، نویسنده بر آن است آرای متفکرانی مانند "دکارت"، "دوتوکویل " و "لاک "را در پیوند با جامعه مدنی و توسعه و سکولاریسم ارزیابی کند.

 

 

در خصوص این کتاب باید گفت اگر از برخی آمارها که قدیمی شده‌اند بگذریم، هنوز هم کتاب حرف‌های جدیدی دارد که ارزش شنیدن را دارند؛ به ویژه اندیشه‌هایی که متاسفانه میدان به آنها داده نشد. عمق نگاه و تیزبینی نویسنده در آن سال‌ها حاکی از آینده‌نگری ایشان داشت که امروزه بهتر آنها فهمیده و درک می‌شود.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]