تاریخ انتشار خبر: 29 مهر 1393 - ساعت 13:35:41
آنی ماشین حساب

آنی ماشین حساب

یک شب آنی با یک ماشین حساب روشن زیر بالشش به خواب رفت. اتفاق عجیبی رخ داد. نیمه‌های شب، آنی استاد ریاضی شد! آنی بسیاری از مسائل ریاضی را به راحتی حل می‌کرد. برای همین یک نابغه‌ی ریاضی تصمیم گرفت او را به هم‌راه دیگر نوابغ ریاضی دنیا آزمایش کند.

نویسنده: الکساندر مک کال اسمیت

 

مترجم: فرمهر منجزی

 

تصویرگر: یان بیلبی

 

ناشر: چشمه

 

چاپ اول: 1387

 

آنی، دختری بود که نمی‌توانست حتی کوچک‌ترین مسائل ریا‌ضی را حل کند.

 

یک شب آنی با یک ماشین حساب روشن زیر بالشش به خواب رفت. اتفاق عجیبی رخ داد. نیمه‌های شب، آنی استاد ریاضی شد! آنی بسیاری از مسائل ریاضی را به راحتی حل می‌کرد. برای همین یک نابغه‌ی ریاضی تصمیم گرفت او را به هم‌راه دیگر نوابغ ریاضی دنیا آزمایش کند.

 

آیا آنی در این رقابت ریاضی موفق می‌شود...

 

به نظر شما ماشین حساب زیر بالش، روی مغز آنی تأثیر گذاشته یا...

 

چند خط از فصل اول کتاب:

 

آنی بدون این‌که بخواهد، نسبت به ریاضی حساسیت داشت. او می‌توانست پایتخت حداقل بیست کشور را بگوید. می‌توانست اسم بلندترین کوه نپال را بگوید. می‌توانست روز تولد رئیس جمهور را بگوید. در حقیقت تقریباً چیزهای زیادی می‌‌دانست؛ اما وقتی نوبت ریاضیات می‌شد، آنی خیلی خوب نمی‌توانست جواب بدهد و زود ناامید می‌شد.

 

روزی پدرش هدیه‌ای برای آنی خرید و ...

 

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]