تاریخ انتشار خبر: 07 آبان 1393 - ساعت 23:12:35
 فرهنگ مدرنيته و توهم

فرهنگ مدرنيته و توهم

منظم بودن مباحث به صورتی که هر فصل مقدمه‌ای برای فصل بعد است؛ روشن کردن جایگاه مطالب در جهان بینی اسلامی و قرآنی و این‌که در این کتاب صرفاً به نقد مدرنیته بسنده نشده بلکه پیشنهادهای جایگزین هم مورد بحث قرار گرفته است.

 فرهنگ مدرنيته و توهم 

 

 

نویسنده:اصغر طاهرزاده 

 

 

بحث از مدرنیته، بسیار گسترده است. به خصوص اگر بخواهیم در ورطه نقد مدرنیته گام نهیم متوجه خواهیم شد که اهداف متفاوتی از طریق منتقدین پیگیری می‌شود.

 

 

مولف در مقدمه خود مواردی را برشمرده است که از امتیازات این کتاب محسوب می‌شود:

 

 

منظم بودن مباحث به صورتی که هر فصل مقدمه‌ای برای فصل بعد است؛ روشن کردن جایگاه مطالب در جهان بینی اسلامی و قرآنی و این‌که در این کتاب صرفاً به نقد مدرنیته بسنده نشده بلکه پیشنهادهای جایگزین هم مورد بحث قرار گرفته است.

 

 

مهم‌ترین فصول این کتاب عبارتند از: طبیعت، موجودی زنده یا مرده؟، مسلمانانی که غربی شده‌اند، تعارض اسلام با مدرنیته، چگونگی عبور از مدرنیته، در پایان هم فصلی به پرسش و پاسخ اختصاص یافته است.

 

 

هرگز نمی‌توان بر شالوده  عهد غربی، خانه دین را بنا کرد. برای بازسازی امت اسلامی باید مدرنیته شناخته شود تا این بازسازی برگشت به اسلام باشد و نه برگشت به فرهنگ غرب ولی با لعاب اسلام. نقد مدرنیته به آن معنا نیست که از فردا باید همه لوازم و تکنیک مربوط به آن فرهنگ را کنار گذاشت و خود را بدون هیچ ابزاری در صحنه‌های فعالیت صنعتی و اجتماعی متوقف نمود.

 

 

برای برون رفت از وضع موجود توجه به سه نکته ضروری است:

 

 

توجه به وضع موجود و بررسی مبانی فکری و فرهنگی مدرنیته؛ ترسیم وضع مطلوب و ظهور نظام مهدوی(عج)؛ توجه به شرایط سیر از وضع موجود به وضع مطلوب

 

 

«عبور از مدرنیته با خود آگاهی ممکن است. بدین معنی که هم توانایی­های مدرنیته در تثبیت نگهداری خود و نفی رقیب را بشناسیم، هم ضعف­ها و چالش­های تاریخی خود را مد نظر قرار دهیم و هم توانایی های اسلام را درست شناخته باشیم.»

 

 

نويسنده در اين نوشتار در پی پاسخ به سئوالاتی از این دست است:

 

 

گمشده بشر امروز چه چيزي است؟

 

 

ماجراي غرب از كجا آغاز شده است؟ تغيير نظام خلقت روح شيطاني تمدن غرب است! چيستي داستان تغيير انسان حكيم به انسان ابزار ساز؟ تكنولوژي موجود در خدمت كدام انسان است؟ هماهنگي انسان با طبيعت صحيح است يا هماهنگي طبيعت با انسان؟ ويژگي‌هاي انسان جديد در چه مواردي خلاصه مي شود؟ غايت علم مدرن تصرف بيشتر در طبيعت است و يا عاملي است براي اتصال به عالم قدس؟ در دنياي مدرن غايت تعليم و تربيت رو به كدام سو است؟ عصر مدرنيته غفلت از نظام طولي با ايجاد توهم معرفتي است، راه چاره براي مقابله با مدرنيته چيست؟ چرا مسلمانان غربي شده اند؟ چه تعارضي ميان اسلام با مدرنيته وجود دارد؟ چگونگي عبور از مدرنيته؟ چه انگيزه‌هايي در جهان اسلام براي نقد غرب وجود دارد؟ و بسياري از سئوالات دیگر.

 

 

این کتاب در  162 صفحه از سوی انتشارات لب الميزان منتشر شده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]