تاریخ انتشار خبر: 09 آبان 1393 - ساعت 22:36:23
معارف وحیانی

معارف وحیانی

در این مجموعه به صورت های مختلف به اختلاف های اساسی روش خردمندانه الهی در معارف و حیانی و دو روش عرفانی و فلسفی توجه شده و تاویل های نابجای ناشی از اعتماد به آن دو روش یادآوری شده است.

کتاب معارف وحیانی آیت الله سیدان مجموعه ای از مقالات، درس گفتارها، گفتگوها و مناظرات حضرت آیت ا... سید جعفر سیدّان است که پیش از این به صورت پراکنده در نشریات گوناگون و یا مستقل چاپ و نشر شده است . 

تاکید استاد سیدّان به استفاده از عقل و خرد فطری ، الهی و بکارگیری آن در قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) از جمله امور بارزی است که در متون مختلف گرد آوری شده در این کتاب قابل مشاهده و ارزیابی ست. 

ایشان با توجه به مشکلات دو روش عرفانی و فلسفی در رسیدن به حقایق معارف دینی، و نتایج ضد و نقیضی که در این امور برای عارفان و فیلسوفان اتفاق افتاده است، در این مجموعه با ارائه روشی متفاوت از آن دو ، پیروان دین الهی را توصیه می کند که برای رسیدن به معارف دینی راهی را که فقهای شیعه در طول تاریخ تشیع طی کرده اند، سرلوحه خود قرار دهند و همواره با استفاده از دو منبع نورانی الهی یعنی عقل و وحی، اعتقاد خود را بنا نهاده و تحکیم ببخشند. 

در این مجموعه به صورت های مختلف به اختلاف های اساسی روش خردمندانه الهی در معارف و حیانی و دو روش عرفانی و فلسفی توجه شده و تاویل های نابجای ناشی از اعتماد به آن دو روش یادآوری شده است. 

نکته کلیدی و مهم در این مجموعه عایت احترام بزرگان اندیشه، و حفظ ادب نقد است که برای همه کسانی که با آثار استاد در ارتباط هستند، مشهود است. مراجعه به مناظره ایشان با جناب استاد جوادی آملی در مشهد درباره معاد جسمانی در حکمت متعالیه و مناظره با استاد فیاضی و پارسانیا در قم درباره اختلافات روش وحی با فلسفه و عرفان نشانگر این نکته است .این مجموعه شامل ۳۵ مطلب در موضوعات فوق می باشد و در آنها به مباحثی از جمله : توحید، جبر و تفویض، قاعده الواحد، عقل تفکیکی، عقاید وهابیت، معاد، مکتب تفکیک، نسبت عقل و وحی، بررسی روش تفسیری علامه طباطبایی در المیزان و ... اشاراتی علمی و بلیغ شده است.

 

 

این کتاب دو جلدی از سوی نشر دلیل ما وارد بازار نشر شده است.

 

 

به نقل از الف

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]