تاریخ انتشار خبر: 26 آبان 1393 - ساعت 10:10:30
غرب‌شناسی:سیری در تحولات فرهنگی ـسیاسی غرب ازیونان باستان تا پایان هزاره دوم

غرب‌شناسی:سیری در تحولات فرهنگی ـسیاسی غرب ازیونان باستان تا پایان هزاره دوم

کتاب در پایان به یک بخش جمع­‌بندی و نتیجه‌­گیری می­رسد که در آن مباحثی چون تمدن و توحش غرب، تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن غرب، بلای تمدنی که تحت نظارت دین و معنویت نباشد، جنبش اصلاح طلبی در غرب، آزاداندیشی در حوزه معرفت دینی، انزوای دین و فروپاشی اخلاق و فرهنگ و گذر از دوره نوگرایی به عصر فراسوی نوگرایی می پردازد.

 

غرب‌شناسی:سیری در تحولات فرهنگی ـسیاسی غرب ازیونان باستان تا پایان هزاره دوم 

 

 

نویسنده: سیداحمد رهنمایی

 

 

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

 

 

247 صفحه

 

 

«غرب‌شناسی» مشتمل بر مباحثی در باب تحولات فرهنگی ـ سیاسی غرب از یونان باستان تا پایان هزاره دوم است كه در پنج فصل فراهم آمده است. نگارنده ذیل هر فصل ضمن معرفی آرا و اندیشه‌های گوناگون هر دوره، مهم‌ترین مكاتب آن را بررسی و ارزیابی می‌نماید.

 

 

 فصل نخست شرحی است از عصر تاثیرپذیری از تمدن‌های شرقی و ظهور و تكوین مبانی اندیشه‌های غرب در دوره پیش از قرون وسطا و فصل دوم به تشریح ویژگی‌های عصر جاهلیت فرهنگی ـ سیاسی غرب یعنی قرون وسطا اختصاص دارد.

 

 

در فصل سوم مهم‌ترین دوره غرب، یعنی دوره رنسانس كه عصر اصلاح‌طلبی، بازیابی و بازسازی اندیشه‌ها برمبنای بی‌ارزش كردن دین استوار بود، بررسی می‌شود. فصل چهارم به مدرنیسم به عنوان گریز شتابان از مذهب و معنویت و انسان جدای از عقیده و ایمان و فصل پنجم به پست مدرنیسم (فراسوی نوگرایی) به عنوان عصر تنگناهای فکری و واماندگی اندیشه های معرفت شناختی می پردازد.

 

 

کتاب در پایان به یک بخش جمع­‌بندی و نتیجه‌­گیری می­رسد که در آن مباحثی چون تمدن و توحش غرب، تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن غرب، بلای تمدنی که تحت نظارت دین و معنویت نباشد، جنبش اصلاح طلبی در غرب، آزاداندیشی در حوزه معرفت دینی، انزوای دین و فروپاشی اخلاق و فرهنگ و گذر از دوره نوگرایی به عصر فراسوی نوگرایی می پردازد.

 

 

چنانچه پدیده ای چون جهانی کردن فرهنگ و یا فرهنگ جهانی را در نظر بگیریم اهمیت آگاهی و ضرورت شناخت ما نسبت به جهان پیرامون و ترفندهای غرب بیش تر احساس می­شود.

 

 

امروزه غرب به سرکردگی آمریکا از طریق ابزارهای ارتباطی و کالاهای فرهنگی خود فرهنگ­های حاکم بر جوامع کوچکتر را تحت تاثیر و نفوذ خود قرار داده است.

 

 

اکنون بیش از هر دوره دیگر کانون فرهنگ و ارزش های الهی- انسانی ما در تیررس سلاح های فرهنگی غرب قرار گرفته است؛ به گونه­ای که با اندک بی­توجهی و غفلت ممکن است در کام فرهنگ غرب استحاله، و در چرخش سیاست جهانی کردن فرهنگ، نسبت به اصالت های ارزشی و فرهنگی خویش بیگانه شویم.

 

 

نظر به نقشی که کارپردازان فرهنگی و فرهنگ مداران سیاسی آمریکا در روند شکل پذیری فرهنگ جهانی ایفا کرده و می کنند، پدیده­هایی چون «جهانی کردن فرهنگ» و یا «آمریکایی کردن فرهنگ» را باید دو روی یک سکه دانست.

 

 

نتیجه آن که چنین پدیده­ای در درجه نخست به حفظ و ثبات سلطه آمریکا و انتشار فرهنگ غربی- آمریکایی می انجامد و این یکی از بی­شمار ترفندهایی است که استکبار جهانی در مسیر مقابله و مبارزه با فرهنگ اصیل و ناب اسلامی و قرآنی به کار بسته است.

 

 

کتاب در حجمی مناسب و مداخلی منتظم، با این رویکرد به سمت معرفت بخشی نسبی در این موضوع حجیم پیش رفته، و تقریباً و تحقیقاً موفق بوده است.

 

 

در پایان کتاب، کتاب شناسی خوبی از منابع فارسی،‌ عربی و ترجمه­ها و همچنین منابع انگلیسی وجود دارد که می­تواند محل رجوع علاقه مندانی باشد که قصد دارند جامعیت قابل توجهی به گنجینه مطالعات خود در باب سیاست و فرهنگ غرب در طول تاریخ پرفراز و نشیبش بدهند.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]