تاریخ انتشار خبر: 03 آذر 1393 - ساعت 05:43:15
حجاب و نقش آن در سلامت روان

حجاب و نقش آن در سلامت روان

این کتاب دارای پنج فصل می‌باشد که فصل اول به تاریخچه حجاب می‌پردازد و مسأله پوشش زن را از یونان و روم باستان تا ظهور اسلام بررسی می‌کند.

 کتاب حاضر با عنوان «حجاب و نقش آن در سلامت روان» توسط عباس رجبی در 198 صفحه نوشته شده که نویسنده بر آن است تا با پژوهش میدانی به رابطه میان حجاب و سلامت روان بپردازد. البته اگرچه در این پژوهش از کار میدانی استفاده شده، ولی جنبه نظری و توصیفی پژوهش از اهمیت بیشتری برخوردار است و بر جنبه میدانی و عملی آن می‌چربد.

 

 

این کتاب دارای پنج فصل می‌باشد که فصل اول به تاریخچه حجاب می‌پردازد و مسأله پوشش زن را از یونان و روم باستان تا ظهور اسلام بررسی می‌کند. در این فصل به حجاب زنان ایرانی در مقاطع مختلف زمانی اشاره دارد. فصل دوم کتاب با عنوان «فطری بودن حجاب و غریزه تبرج زن» مطرح شده است. در این بخش به این مسأله اشاره شده که پوشش زن یک امر فطری است و از طرفی غریزه خودنمایی نیز در وی وجود دارد و باید در این غریزه اعتدال را رعایت کرد و افراط در این امر عواقب زیان باری خواهد داشت.

 

 

فصل سوم به رابطه حجاب و سلامت روانی زن اشاره می‌شود که موضوع اصلی کتاب می‌باشد. در فصل بعد به مبحث سلامت روانی و اضطراب پرداخته شده و ضمن تعریف سلامت روانی و اضطراب، به دیدگاه‌ها و مکاتب مختلف در مورد اضطراب اشاره می‌شود.

 

 

در فصل پایانی نویسنده به نتایج تحقیقات میدانی که انجام شده، می‌پردازد. مؤلف ضمن بیان روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق، به پرسش نامه و اعتبار آن می‌پردازد و در پایان به نتیجه‌گیری از تحقیق و مباحث ذکر شده می‌پردازد.

 

 

با توجه به موضوع تحقیق و کاربردی بودن مسأله مطرح شده در کتاب، و تحقیق میدانی که انجام پذیرفته، می‌توان گفت که تحقیق نسبتا جامعی صورت گرفته و برای کسانی که در موضوع حجاب کار می‌کنند و همچنین برای خانمها میتواند بحث مفیدی باشد و بیش از پیش به ضرورت حجاب می‌توان پی‌برد.

 

 

کتاب حاضر به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) وارد بازار نشر شده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]