تاریخ انتشار خبر: 03 آذر 1393 - ساعت 07:51:07
تا خیابان خوش‌بخت

تا خیابان خوش‌بخت

عکس صحرایی پر از گل عکس رودی کوچک و یک پُل

عکس لبخند بسیجی‌های آماده چند قرآن، مهر، سجاده...

تا خیابان خوش‌بخت

شاعر: بابک نیک‌طلب

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

تصویرگر: بهراد امین سلماسی

 

چاپ اول: 1389

 

یادگار مهربانی‌ها:

 

گوشه‌ی میدان

 

چند نارنجک

 

چند تکه ترکش و موشک

 

یک تفنگ سال‌ها از کار افتاده

 

یک کلاه و کوله و پوتین

 

یک پلاک و چفیه و سربند

 

عکس صحرایی پر از گل

 

عکس رودی کوچک و یک پُل

 

عکس لبخند بسیجی‌های آماده

 

چند قرآن، مهر، سجاده...

 

هر چه در این جاست

 

یادگار روزهای تلخ یا شیرین

 

یادگار مهربانی‌هاست

 

در کنار پرچم سبز و سفید و سرخ

 

لحظه‌ای آواز در میدان

 

لحظه‌ای پرواز در میدان

 

باز در میدان

 

...

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]