تاریخ انتشار خبر: 08 آذر 1393 - ساعت 05:53:42
خود را به که بسپارم؟ (مدیریت خانواده)

خود را به که بسپارم؟ (مدیریت خانواده)

از نکات جالب این کتاب اشاره مؤلف به برخی از فعالیت‌هایی است که در منزل خانم‌ها می‌توانند برعهده بگیرند مانند تدبیر امور منزل، رسیدگی به فرزندان و تربیت آنان، مشورت دادن به شوهر و یاری رساندن به شوهر در مشکلات.

مدیریت خانواده حق کیست و آیا اساسا یک خانواده باید مدیر داشته باشد؟ آیا اسلام عزیز در این رابطه حق را به کسی داده است؟ مردسالاری و زن سالاری به چه معناست؟ سرپرستی مرد بر خانواده آیا نوعی ظلم در حق زنان نیست؟ چگونه یک زندگی آرام و بدون مشاجره داشته باسیم، شیوه و روش مطلوب اداره و مدیریت منزل با کیست؟ مشارکت زن و مرد در امور منزل به چه معناست؟ قسمت کردن کار چه معنا و فوایدی دارد و از این قبیل سوالاتی که معمولا برای خانواده‌ها پیش می آید.

 

 

کتاب خود را به که بسپارم؟ (مدیریت خانواده) نوشته مجتبی حیدری به یک معضل امروزی در خانواده‌های ایرانی اشاره دارد و آن هم این مسئله که در خانه مرد باید حاکم باشد یا زن!!! و پرسش‌های فوق را پاسخ و مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

 

کتاب حاضر در سه بخش کلی مطالب خویش را بیان می‌دارد و ابتدا با بررسی موضوع سرپرستی خانواده به واکاوی این اصطلاح پرداخته در ادامه روش‌های مدیریت خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

 

 به این نکته نیز اشاره می‌کند که وظایف مرد و زن و فرزند در قبال مدیریت خانواده چه می‌باشد، آخرین مباحث مطرح شده به مشکلات مدیریتی در خانواده برمی‌گردد که این مشکلات غالبا ناشی از عدم تفاهم و نگاه‌های متفاوت زن و شوهر به مسئله و مشکل خاص می‌باشد.

 

 

برخی از زنان معتقدند که مردان ارزش آنان را نمی‌دانند و از طرفی برخی از مردان نیز به این نکته اعتقاد دارند که زنان بی عرضه‌اند و از این قبیل مسائل که زمینه‌ساز مشکلات و اختلافات زناشویی می‌شود.

 

 

سبک‌های مدیریتی خانواده از تنوع زیادی برخوردار می‌باشد، برخی روش مستبدانه، برخی روش آزادی مطلق و برخی از روش آزادمنشانه و مشارکتی برای پیش برد زندگی زناشویی خود بهره می‌برند که صحیح‌ترین روش در این روش‌ها روش آزادمنشانه و مشارکتی می‌باشد که فواید و امتیازات آن در کتاب بیان شده است.

 

 

از نکات جالب این کتاب اشاره مؤلف به برخی از فعالیت‌هایی است که در منزل خانم‌ها می‌توانند برعهده بگیرند مانند تدبیر امور منزل، رسیدگی به فرزندان و تربیت آنان، مشورت دادن به شوهر و یاری رساندن به شوهر در مشکلات.

 

 

کتاب حاضر که به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) وارد بازار نشر شده است به زوج های جوان توصیه می‌شود.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]