تاریخ انتشار خبر: 16 دي 1393 - ساعت 08:01:05
سیر حکمت در اروپا

سیر حکمت در اروپا

این کتاب بیشتر همان جنبه انباشت اطلاعات و آشنا شدن با دوره‌های تاریخی فلسفه غرب را برای مخاطب به ارمغان می‌آورد.

سیر حکمت در اروپا

 

 

 محمد علی فروغی

 

 

 نشر هرمس

 

 

 محمد علی فروغی یکی از تأثیرگذاران رجال فرهنگی-سیاسی ایران بوده . هر چند در بین اهل فلسفه بیشتر به تاریخنگار سیر حکمت در اروپا معروف است، اما در تألیف، ترجمه و تصحیح آثار ادبی، تاریخی و حقوقی نیز شخصیتی برجسته است.

 

 

 در واقع جریان فلسفه غرب، نخست، از مجرای این کتاب برای ایرانیان بازگو شد و هنوز نیز مهم‌ترین کتاب تألیفی فارسی در گستره ی تاریخی تفکر فلسفی غرب است. او ابتدا به ترجمه «گفتار در روش دکارت» می پردازد و جالب اینجاست که کتاب حاضر را به عنوان مقدمه‌ای برای فهم بهتر رساله دکارت قرار می‌دهد.

 

 

تسلط او به زبان فرانسه باعث شده که به فیلسوفان فرانسوی در این کتاب بیشتر بها داده شود، طوری که از شخصیت بزرگی مانند مارکس –که تفکر او در ایران بسیار تأثیرگذار بود- غفلت می شود. به گفته فروغی، کتاب حاضر تنها قصد گزارش صرف آرای حکمای اروپایی را دارد، با این حال خالی از تحلیل، نقادی، تطبیق و حتی آسیب‌شناسی فهم ایرانی نیست. او به بی توجهی حکمای ما به افلاطون خرده می‌گیرد و تفکر عرفانی و فلسفی ما را تحت تأثیر جریان نوافلاطونی می‌داند.

 

 

از دیگر ویژگی‌های این کتاب واژه گزینی‌هایی است که چه بسا برای نخستین بار در ترجمه فلسفی ما ورود می‌یابد و برخی تا امروز نیز رواج دارند. در واقع این کتاب نقطه عطفی برای شناخت تاریخ و فرهنگ فلسفی غرب است که از دوره ی نهضت ترجمه  قرن اول و دوم هجری مغفول مانده بود. قسمت نخست کتاب (تا پیش از بخش حکمت سقراط و افلاطون) یک دوره نسبتاً کامل تاریخ فلسفه غرب است که هنوز هم  برای آشنایی با فلسفه غرب به گونه مختصر و مفید توصیه می‌شود.

 

 

همانطور که از توضیحات روشن شد، این کتاب بیشتر همان جنبه انباشت اطلاعات و آشنا شدن با دوره‌های تاریخی  فلسفه غرب را برای مخاطب به ارمغان می‌آورد و همچنین کتاب خالی از فلسفه‌های جدید اعم از تحلیلی و پست مدرن است و برای آشنایی به این نحله‌ها باید به کتاب دیگری رجوع شود.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]