تاریخ انتشار خبر: 18 دي 1393 - ساعت 23:06:01
جلد هشتم پیشوای مذهب حضرت امام جعفرصادق (علیه السلام)

جلد هشتم پیشوای مذهب حضرت امام جعفرصادق (علیه السلام)

نگارنده در بخش‌های آغازین کتاب به بیان مختصری از تاریخ زندگانی آن حضرت پرداخته و با ذکر سخنانی از افرادی همچون منصور دوانیقی، مالک بن انس، زیدبن علی و ...درباره شخصیت آن بزرگوار به بیان ارزش شخصیتی آن حضرت پرداخته است.

جلد هشتم پیشوای مذهب حضرت امام جعفرصادق (علیه السلام)

سید منذر حکیم

مجمع جهانی اهل بیت(ع)

از آنجا که شیعه معتقد به عصمت ائمه (علیهم السلام) است، زندگی آن بزرگواران را در کنار قرآن به عنوان سرمشق و تنها منبع تشخیص درست از نادرست میدانند. بی شک الگو پذیری از اهل بیت (علیهم السلام) بدون شناخت آن بزرگواران امکان پذیر نیست، کتاب حاضر، به زندگی ششمین امام از خاندان عصمت و طهارت، امام جعفر صادق (علیه السلام)  پرداخته است.

 

 

نگارنده در بخش‌های آغازین کتاب به بیان مختصری از تاریخ زندگانی آن حضرت پرداخته و با ذکر سخنانی از افرادی همچون منصور دوانیقی، مالک بن انس، زیدبن علی و ...درباره شخصیت آن بزرگوار به بیان ارزش شخصیتی آن حضرت پرداخته است.

 

 

استفاده از منابع مختلف شیعه و سنی از ویژگی‌های خوب این کتاب است. گستردگی علم امام صادق (علیه السلام) از زبان خود آن حضرت و تعداد گسترده شاگردان ایشان، نمونه‌هایی از سخاوت و بخشندگی و صدقات پنهانی، عبادت آن حضرت از نمونه‌های جلوه شخصیتی امام صادق (علیه السلام) شمرده شده است.

 

 

نویسنده با اعتقاد بر این که تشکیل گروه نخبگان از زمان رسول گرامی(ص) اسلام شروع شد و با تربیت انسان‌هایی مانند مالک اشتر، هاشم مرقال، حجر بن عدی و ... در زمان علی (علیه السلام) ادامه یافت، با ادامه دار بودن این امر در زمان امام صادق (علیه السلام) نیز اشاره نموده است.

 

 

در نگاه نویسنده، وجود حضرت همچون مغناطیسی جویندگان حقیقت را به گرد خود درآورد و کادر علمی قوی در برابر شبهات فکری و علمی پدید آورد. و از میان این گروه افرادی همچون ابان بن تغلب را به معرکه‌های فکری جاری در آن زمان وارد می‌ساخت. بررسی اوضاع سیاسی عصر امام صادق (علیه السلام) و مساله قیام زید بن علی و موضع‌گیری امام (علیه السلام) در برابر این قیام و چگونگی جمع میان رضایت به قیام از طرف حضرت و تنش‌های سیاسی با حاکم وقت و به طور کلی تحلیل سیاسی زمان امام صادق (علیه السلام) از جمله مباحثی است که به خوبی در این نوشتار تبیین شده است.  

 

 

رواج غلو، اعتزال، جبر، مباحث تفسیری و فقهی از جمله مباحث عقیدتی و فکری رایج در امام (علیه السلام) است که در آن عصر، به شدت مورد توجه واقع شده و مولف در این نوشتار به نقش بارز امام در عرصه‌های مختلف مبارزاتی در راستای جلوگیری از انحراف جامعه تصریح کرده است.

 

 

به اعتقاد نویسنده، درک فوق العاده حضرت از شرایط زمانه منجر شد تا امام صادق(ع) تنها راه مبارزه با حکومت فاسد را نشاندن ارزش‌های اسلامی و ایجاد جریان فعال سیاسی بداند. رویکرد امام به گرایش‌های فکری و سیاسی، و نمونه‌هایی از رویارویی با جریان الحادی، روش برخورد با جریان غلو و غالیان، مبارزه با تحریف قرآن و ایستادگی در برابر استفاده ابزاری از قرآن و مفاهیم آن برای مقاصد سیاسی حاکمان از مباحثی است که در این کتاب مورد توجه واقع شده است.

 

 

تخصص‌های علمی مختلف در دانشگاه امام صادق(ع) و رشته‌های مختلف آن از قبیل، جانورشناسی، پزشکی، بهداشت و .. از دیگر مطالب کتاب است.  موضع امام صادق(ع) در برابر حکومت عباسی  و پاسخ های امام به پیشنهاد دهندگان به قیام و مواضع امام در برابر آل حسن و در نهایت اشاره به برخی از بزرگان اهل سنت که در محضر امام صادق (علیه السلام) کسب علم نموده‌اند از مباحث انتهایی کتاب می‌باشد.

 

 

مطالعه این کتاب ارزنده که از نگاه‌های مختلفی عصر امام صادق (ع) را ارزیابی کرده است بسیار مفید و قابل استفاده می‌باشد. 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]