تاریخ انتشار خبر: 29 دي 1393 - ساعت 08:51:45
پلنگ صورتی بال‌دار

پلنگ صورتی بال‌دار

کتاب پاره‌پوره‌اش را ورق زد و گفت: «وای، نمی‌دونی درس خواندن زیر درخت توت چه کیفی می‌ده. اون‌جا خیلی خوب درسمو می‌فهمم. دیروز اون‌جا درس خواندم. یک‌دفعه مامانم صدام کرد برم کمکش. من هم کتابمو زیر درخت توت جا گذاشتم. عوضش حالا کتابم بوی باران می‌ده.»

پلنگ صورتی بال‌دار

نویسنده: محدثه رضایی

تصویرگر: سمائه شریفی

ناشر: مدرسه

چاپ اول: 1388

کتاب شامل یازده داستان کوتاه برای نوجوانان است.

از داستان «تصمیم من و کبری» چند خط می‌خوانیم:

همان‌طور که نگاهم به کتاب پاره‌پوره‌ی کبری بود گفتم: «چه بلایی سر کتابت آمده؟»

کتاب پاره‌پوره‌اش را ورق زد و گفت: «وای، نمی‌دونی درس خواندن زیر درخت توت چه کیفی می‌ده. اون‌جا خیلی خوب درسمو می‌فهمم. دیروز اون‌جا درس خواندم. یک‌دفعه مامانم صدام کرد برم کمکش. من هم کتابمو زیر درخت توت جا گذاشتم. عوضش حالا کتابم بوی باران می‌ده.»

این را گفت و کتابش را از روی میز برداشت، سرش را لای کتاب فرو برد و نفس عمیقی کشید: «به‌به! به‌به!»

گفتم: «بده من هم بو کنم.» کتابش را گرفتم و بو کردم. راست می‌گفت: بوی باران می‌داد. بوی باران...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]